Kara dla nauczyciela za nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

Data: 22-10-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty jednoznacznie wskazuje, że udział w posiedzeniach rady pedagogicznej jest dla nauczycieli obowiązkowy. Dyrektor szkoły może pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli ten nie usprawiedliwi nieobecności.

Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej jest dla nauczycieli jednym z obowiązków wynikających z wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska. Dyrektor szkoły więc prawo pociągnięcia do odpowiedzialności pedagogów, którzy bez ważnej przyczyny zaniechali udziału w posiedzeniu rady.

Obowiązki dla nauczycieli wyznacza ustawa o systemie oświaty

Zgodnie z regulacjami, które zawiera ustawa o systemie oświaty, nauczyciel jest zobligowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz wywiązywania się z innych obowiązków wobec szkoły. Rada pedagogiczna jest natomiast organem odpowiedzialnym za realizowanie zadań statutowych placówki i nauczyciel nie może odmówić udziału w jej posiedzeniach (art. 40 ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Nieusprawiedliwiona nieobecność – odpowiedzialność dyscyplinarna

Dla nauczycieli, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawią w pracy, dyrektor szkoły może przewidzieć karę dyscyplinarną. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady pedagogicznej jest traktowana tak samo, jak nieobecność w pracy i podlega karze dyscyplinarnej (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jest ona traktowana jako niewywiązanie się z podstawowych obowiązków, na które wskazuje ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

 

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu rady pedagogicznej, dla nauczycieli przewiduje się konieczność poinformowania dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powinien również otrzymać usprawiedliwienie (np. zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający, że nauczyciel nie mógł stawić się w miejscu pracy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30171 )
Array ( [docId] => 30171 )