Frekwencja ucznia z nauczaniem indywidualnym

Data: 20-10-2013 r.

W przypadku organizowania nauczania indywidualnego stosuje się odrębne dokumenty w szkole. Dyrektor szkoły zakłada dla ucznia odrębny dziennik, dla nauczycieli ważne jest, że obecności tego ucznia nie bierze się pod uwagę podczas liczenia frekwencji półrocznej i rocznej.

Obowiązek odnotowywania w dzienniku lekcyjnym obecności uczniów jest dla nauczycieli jednym z najważniejszych obowiązków dotyczących tego, jak są prowadzone dokumenty w szkole. Dyrektor szkoły powinien zwrócić nauczycielom uwagę, że w dzienniku lekcyjnym nie odnotowuje się nieobecności ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne w domu.

Dokumenty w szkole – obliczanie frekwencji klasy

Problem z obliczaniem frekwencji ucznia realizującego nauczanie indywidualne dotyczy nauczycieli odpowiedzialnych za obliczanie frekwencji półrocznej i rocznej dla klasy. Dokumenty w szkole należy wypełnić w następujący sposób: nauczyciel sumuje informacje zawarte w dzienniku lekcyjnym oraz informacje zawarte w dzienniku indywidualnego nauczania (§ 7 ust. 3 i § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Zajęcia prowadzone w domu – zadania dla nauczycieli

Dyrektor szkoły przewidując dla nauczycieli prowadzenie zajęć z uczniem realizującym nauczanie indywidualne zobowiązuje ich do:

 • realizowania treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego praz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania (§ 5 ust. 1 rozporządzenia sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży),

 • prowadzenia dziennika nauczania indywidualnego (§ 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania).

Indywidualny dziennik ucznia, podobnie jak prowadzone dokumenty w szkole, wymaga odnotowywania obecności ucznia na zajęciach, które dyrektor szkoły przewidział do zrealizowania w danym semestrze.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30169 )
Array ( [docId] => 30169 )

Array ( [docId] => 30169 )