Karty kwalifikacyjne wypełnia się również na zakończenie wypoczynku 

Data: 08-07-2013 r.

Organizując letni wypoczynek należy wyegzekwować od uczestników wypełnione karty kwalifikacyjne. Kierownik wypoczynku, lekarz lub pielęgniarka i wychowawca wypełniają kartę również na koniec wypoczynku.

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy w szczególności:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
 • prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 • opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy;
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy;
 • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.

Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.


Karta kwalifikacyjna dla każdego uczestnika


Organizując letni wypoczynek należy wyegzekwować od uczestników wypełnione karty kwalifikacyjne. Karty należy rozdać uczniom z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ wypełniają ją nie tylko rodzice, ale także wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza. Czasami potrzebny będzie również wpis lekarza lub pielęgniarki o szczepieniach, jeśli nie może ich potwierdzić rodzic.

Wpisy również na koniec wypoczynku


Kartę uczestnika wypełnia się również na koniec trwania wypoczynku. I tak:
 • kierownik wypoczynku wypełnia pola potwierdzające pobyt dziecka w miejscu wypoczynku;
 • lekarz lub pielęgniarka sprawująca opiekę medyczną wypełnia rubryki dotyczące informacji o stanie zdrowia dziecka podczas trwania wypoczynku (zachorowaniach, urazach, leczeniu) oraz ewentualnym leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji;
 • wychowawca/instruktor wypełnia miejsca w karcie dotyczące uwag i spostrzeżeń o dziecku podczas trwania wypoczynku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30150 )
Array ( [docId] => 30150 )

Array ( [docId] => 30150 )