Konkurs na dyrektora szkoły – organ prowadzący nie decyduje o składzie komisji

Autor: Wysocka Marta
Data: 26-07-2015 r.

Powoływanie członków komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły jest uprawnieniem organu prowadzącego, jednak to nie organ prowadzący decyduje o tym, kto konkretnie będzie reprezentował daną organizację. Wybór reprezentanta odbywa się wg procedur przyjętych przez tę organizację i pozostaje poza wpływem organu prowadzącego.

Ustawa o systemie oświaty wymienia członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, zgodnie z ustawą komisję powołuje organ prowadzący (art. 36a ust. 6 ustawa o systemie oświaty). Przepisy prawa oświatowego nie uprawniają jednak organu prowadzącego do imiennego wskazywania członków składu tej komisji – przedstawiciele poszczególnych organizacji są wybierani wg przyjętych przez siebie zasad, a organ prowadzący nie powinien ingerować w te procedury.

Organ prowadzący nie wskazuje imiennie, kto ma zasiąść w komisji

Organ prowadzący powołując komisję ds. konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zwraca się do organu lub organizacji uprawnionej do delegowania członka komisji, o jego wyznaczenie w określonym terminie. Imienne wskazanie konkretnej osoby następuje zatem w strukturach tej organizacji, z oczywistym uwzględnieniem wszystkich wymogów, jakie zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi spełniać członek komisji. Organ prowadzący nie może ingerować w wybór reprezentanta i nie może również domagać się zmiany wyznaczonych osób bez umotywowanego powodu.

Zmiany w imiennym składzie komisji – tylko w uzasadnionych przypadkach

Zamiana członka komisji konkursowej nie jest możliwa w sytuacji, gdy organ prowadzący bez uzasadnienia domaga się od organizacji wskazania innej osoby. Musi natomiast nastąpić, jeżeli organizacja ta zwróci się z wnioskiem o powołanie innej osoby, niż wcześniej wskazana. Należy jednak zaznaczyć, że organ prowadzący może odmówić wyłącznie w przypadku, gdy do daty posiedzenia komisji zostało tak mało czasu, że powiadomienie o pracach komisji nowego członka nie jest już możliwe.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37597 )
Array ( [docId] => 37597 )

Array ( [docId] => 37597 )