Świadczenie urlopowe dla nauczycieli na urlopie wychowawczym

Data: 07-06-2015 r.

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie ogranicza uprawnień w zakresie korzystania ze środków ZFŚS. Dla nauczycieli przebywających na takim urlopie przez cały rok również przewidziane jest świadczenie urlopowe w pełnej wysokości – prawo do korzystania ze świadczeń przewiduje ustawa o ZFŚS i Karta Nauczyciela.

Dla nauczycieli przebywających na urlopie wychowawczym nie jest przewidziane wynagrodzenie, mimo to są oni uprawnieni do otrzymania świadczenia urlopowego z ZFŚS w pełnej wysokości. Dyrektor szkoły ustala jego wysokość proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia, nie wykluczając przy tym nauczycieli korzystających z bezpłatnego urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy nie ogranicza uprawnień w zakresie ZFŚS

Prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli przebywających na bezpłatnym urlopie wychowawczym wynika z faktu, iż pozostają oni w stosunku pracy – są zatrudnieni, zatem spełniają wymagania określone w art.  2 pkt 5 ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).  Wysokość świadczenia dla nauczycieli jest uzależniona od okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w danym roku szkolnym  (art.  53 ust. 1a Karta Nauczyciela).

Wynagrodzenie w pełnej wysokości dla zatrudnionych na cały etat

Niezależnie od okresu korzystania z urlopu wychowawczego przez nauczyciela, dyrektor szkoły wypłaca świadczenie urlopowe w pełnej wysokości, jeżeli nauczyciel ten był zatrudniony w pełnym wymiarze godzin przez cały rok szkolny. Oznacza to, że dyrektor szkoły wypłaca świadczenie w pełnej wysokości również nauczycielom, którzy na urlopie wychowawczym przebywali przez cały rok.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłaca się do końca sierpnia

Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela świadczenie urlopowe z odpisu na ZFŚŚ jest wypłacane w terminie do końca sierpnia (art.  53 ust. 1a Karta Nauczyciela).

W 2015 roku wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych na pełen etat wynosi 1093,93 zł – kwota ta nie uległa podwyższeniu od 2011 roku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37293 )
Array ( [docId] => 37293 )