ZFŚS dla nauczycieli – emerytów zatrudnionych w nowej szkole

Data: 13-06-2015 r.

Nauczyciel, który po przejściu na emeryturę podjął pracę w nowej szkole ma prawo zwracać się o pomoc socjalną z ZFŚS u poprzedniego pracodawcy. Dyrektor szkoły nie może odmówić świadczenia używając argumentu o zmianie pracodawcy – ustawa o ZFŚS wyraźnie stanowi, że emeryci i renciści – byli pracownicy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Podjęcie zatrudnienia w nowej szkole po przejściu na emeryturę nie ma znaczenia w kontekście uprawnień do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole, w której nauczyciel był zatrudniony. Dyrektor szkoły jako pracodawca musi stosować się do regulacji ustawy o ZFŚS, która wyraźnie wskazuje, iż emeryci i renciści – byli pracownicy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS (art. 2 ust. 5 ustawa o ZFŚS).

Dyrektor szkoły nie może zawężać katalogu uprawnionych do świadczeń

 

Zgodnie z ustawą o ZFŚS do korzystania ze środków uprawnieni są:

  • pracownicy i ich rodziny
  • emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny
  • inne osoby, którym pracodawca (dyrektor szkoły) przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu w zakładowym regulaminie ZFŚS

(art. 2 pkt 5 ustawa o ZFŚS).

Katalog osób uprawnionych nie ma charakteru zamkniętego i dyrektor szkoły może go poszerzyć, ale nie może pozbawić prawa do świadczeń którejkolwiek z kategorii wymienionych osób. Były nauczyciel po przejściu na emeryturę jest beneficjentem świadczeń, nawet jeżeli po rozwiązaniu stosunku pracy podejmie zatrudnienie u nowego pracodawcy. Prawo do ZFŚS dla nauczycieli na emeryturze nie wygasa.

Świadczenia dla nauczycieli uzależnione od sytuacji materialnej i życiowej

Dyrektor szkoły może odmówić przyznania świadczenia socjalnego finansowanego z Funduszu, jeżeli na podstawie obiektywnych kryteriów stwierdzi, że sytuacja życiowa, rodzinna i materialna jest dobra lub bardzo dobra – od tego bowiem uzależnia się przyznawanie ulgowych usług i świadczeń (art., 8 ust. 1 ustawa o ZFŚS).  Uzyskiwanie dochodów w związku z podjęciem zatrudnienia po przejściu na emeryturę może oznaczać, że sytuacja materialna byłego pracownika jest dobra, ale sam fakt podjęcia tego zatrudnienia nie może być dla dyrektora szkoły argumentem za odmową udzielenia wsparcia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Jeden termin składania wniosków o świadczenia z ZFŚS ułatwi pracę
  • Dofinansowanie wakacji nauczyciela zależy od zapisów regulaminu
  • Szkolenia dla nauczycieli nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37311 )
Array ( [docId] => 37311 )