MEN zwraca uwagę na nieprawidłowości w zakresie sprawowania nadzoru

Data: 20-06-2013 r.

Sprawująca nadzór pedagogiczny dyrektor musi przestrzegać przepisów oświatowych oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. O szczegółowych regulacjach należy pamiętać opracowując sprawozdanie z nadzoru na koniec roku szkolnego, oraz na początku nowego roku szkolnego, przygotowując plan nadzoru pedagogicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę na nieprawidłowości, jakie się pojawiły w szkołach i informuje, że:

 
  1. W zakresie monitorowania liczby zrealizowanych godzin:

  • każda lekcja przedmiotu - w tym lekcja powtórzeniowa, ćwiczeniowa i sprawdzian - jest lekcją, na której jest realizowana podstawa programowa,
  • o sposobie monitorowania liczby godzin decyduje szkoła - każde przyjęte przez nią rozwiązanie pozwalające na koniec etapu edukacyjnego ustalić, że uczeń miał zorganizowana właściwą liczbę zajęć, będzie rozwiązaniem prawidłowym,
  • planowanie procesu dydaktycznego zakłada elastyczność działań i nie ma podstawy prawnej do żądania jednoznacznej porównywalności planów dydaktycznych nauczyciela z zapisami w dzienniku.

  1. W zakresie nadzoru pedagogicznego nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja, która bezpośrednio nie wynika z przepisów prawa oświatowego. Tworzenie dodatkowych procedur, dokumentów czy planów może wynikać jedynie z autonomicznej decyzji dyrektora szkoły.

  2. Sposób planowania i realizacji zajęć wynikających z art. 42 jest autonomiczną decyzją szkoły.

Realizacja zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela

Przyjąć należy, że wobec ustalonych zajęć z określoną liczbą uczniów wskazane jest skonstruowanie krótkiego planu działań z wyznaczonymi celami (tak jak to się dzieje w związku z realizacją przedmiotu), jednak należy też przyjąć, że jeśli realizacja godziny z art. 42 KN polega na doraźnej pomocy uczniom z określonej klasy w nauce, planowanie długofalowe nie może być wdrożone. Wymagana przepisami dokumentacja realizacji godziny z art. 42 to jedynie zapisanie jej we właściwym dzienniku.

Hospitacja – jedna z form prowadzenia obserwacji

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, często powtarza się pytanie o istnienie hospitacji - czy dyrektorzy szkół mogą realizować hospitacje czy zostały one zastąpione obserwacjami i jako takie już nie funkcjonują. Hospitacja jest jedną z form prowadzenia obserwacji, więc nadal może być stosowana w zakresie uznanym przez dyrektora za właściwy. Obserwacja natomiast może być stosowana w dowolnej formie, np. obserwacje fragmentów lekcji czy innych zajęć, obserwację spotkań nauczyciela z rodzicami, prowadzenia zebrań zespołu, któremu nauczyciel przewodniczy itp.

Nowe rozporządzenie o nadzorze

Od nowego roku szkolnego - 2013/2014 będzie obowiązywało znowelizowane rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Już 14 czerwca weszły w życie niektóre przepisy. Zanim dyrektor przystąpi do opracowywania wyników i wniosków z nadzoru w tym roku szkolnym, oraz planu nadzoru na nowy rok, powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami, swoimi nowymi obowiązkami i zadaniami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30143 )
Array ( [docId] => 30143 )