Plenarne zebranie rady pedagogicznej – wnioski zamiast sprawozdań 

Data: 11-06-2013 r.

Plenarne zebranie rady pedagogicznej to podsumowanie nie tylko pracy czerwcowej, ale całego roku szkolnego. Jednym z elementów spotkania jest przedstawienie sprawozdań przez poszczególne zespołu działające w szkole. Nie ma konieczności przedstawiania wszystkich, zwłaszcza, że znacznie wydłuża to czas trwania zebrania.

Jednym z elementów plenarnego zebrania rady pedagogicznej jest przedstawienie sprawozdań z prac zespołów działających w szkole oraz wniosków do pracy w roku przyszłym. Nie ma konieczności przedstawiania wszystkiego na zebraniu rady pedagogicznej, te sprawozdania mają znaczenie dla dyrektora szkoły. Powinien je uwzględnić przygotowując sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Jeśli więc dyrektor chce przedstawić sprawozdanie z nadzoru podczas podsumowującego zebrania rady pedagogicznej, powinien poprosić o nie z pewnym wyprzedzeniem.

 

W niektórych szkołach istnieje zwyczaj odczytywania na zebraniach rady wszystkich sprawozdań. Przez to spotkanie trwa wiele godzin, a korzyści z tego są niewielkie. Dyrektor szkoły może zadecydować, że na zebraniu rady można odczytać np. tylko wnioski z pracy lub zagadnienia i sytuacje ze sprawozdań, które wymagają przedstawienia radzie lub ich omówienia.

Przedstawienie sprawozdań przez poszczególne zespołu działające w szkole

Nazwa zespołu Nazwisko przewodniczącego
zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
zespół nauczycieli języków obcych
zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych
zespół nauczycieli przedmiotów technicznych
zespół nauczycieli wychowania fizycznego
zespół wychowawców
zespół psychologiczno-pedagogiczny
zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
zespół ds. opiniowania programów nauczania
zespół ds. promocji szkoły
zespół ds. rekrutacji do szkoły

Dyrektor przygotowując sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, potrzebuje raporty również od:

  • pracownika służby bhp,
  • społecznego inspektora pracy,
  • osoby odpowiedzialnej za realizację programów zwiększających bezpieczeństwo w szkole, np. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
  • pedagoga ze szkoły,
  • psychologa ze szkoły,
  • zespołu do spraw uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • zespołu do spraw uczniów z chorobami przewlekłymi,
  • zespołu odpowiedzialnego za właściwą formę i realizację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji zdrowia oraz wspierającymi wychowanie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30139 )
Array ( [docId] => 30139 )