Na koniec roku szkolnego raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu

Data: 15-04-2015 r.

Najlepszym momentem na przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej jest zebranie rady pedagogicznej na koniec czerwca. W raporcie muszą być zawarte wnioski, które posłużą do pracy w kolejnym roku szkolnym, te powinny znaleźć odzwierciedlenie w planie nadzoru, doskonaleniu zawodowym nauczycieli i planie współpracy z rodzicami.

Dyrektor we współpracy z nauczycielami przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy placówki. Rozporządzenie nie precyzuje, w jaki sposób powinna zostać zorganizowana ewaluacja wewnętrzna oraz kto odpowiada za każdy z jej elementów. Pozostawia w tym względzie swobodę i autonomię dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej.

 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektor powinien przedstawić radzie pedagogicznej do 31 sierpnia. Skoro ewaluacja jest elementem nadzoru, logiczne wydaje się, że to ostateczna data opracowania raportu.

Jednak najlepszym momentem na przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej jest zebranie rady pedagogicznej na koniec czerwca. Wtedy wszyscy zainteresowani mają świeżo w pamięci aktualny rok szkolny, wydarzenia, sukcesy i ewentualne problemy. Prezentacja raportu będzie dobrym podsumowaniem roku szkolnego w zakresie przeprowadzanego badania. W sierpniu wystarczy przypomnieć wnioski z ewaluacji i rekomendacje do wykorzystania w planowaniu pracy na kolejny rok.

Podsumowanie ewaluacji można podzielić na 5 etapów:

  1. Porządkowanie i selekcja poprzez przypisanie zebranych informacji do konkretnych pytań badawczych.

  2. Analiza i interpretacja danych.

  3. Sformułowanie wniosków.

  4. Opracowanie raportu.

  5. Prezentacja raportu.

Ewaluacja wewnętrzna dotyczy przedszkoli niepublicznych tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim osoba lub organ prowadzący przedszkole upoważniły dyrektora do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Jolanta Wasilewska, dyrektor przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36926 )
Array ( [docId] => 36926 )