Dyrektor szkoły wyciągnie konsekwencje za pracę podczas L4

Data: 22-04-2013 r.

Dyrektor szkoły ma prawo dokonania kontroli w zakresie korzystania przez nauczyciela ze zwolnienia lekarskiego. Jeżeli okaże się, że w jego trakcie nauczyciel wykonywał inną pracę zarobkową, traci on prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Wynagrodzenie nauczyciela korzystającego ze zwolnienia lekarskiego w związku z niezdolnością do pracy jest wypłacane jako zasiłek chorobowy. Warunkiem wypłacenia zasiłku chorobowego jest niewykonywanie w czasie tej niezdolności innej pracy o charakterze zarobkowym. Dyrektor szkoły, dla nauczycieli pracodawca, ma prawo skontrolowania czy pracownik w czasie przebywania na zwolnieniu wykorzystuje je w prawidłowy sposób, tzn. nie wykonuje innej pracy zarobkowej (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Kiedy dyrektor szkoły może dokonać kontroli

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego dokonuje ZUS. Jeżeli w szkole zatrudnia się więcej niż 20 osób – kontroli dotyczącej niezdolności nauczyciela do pracy powinien dokonać dyrektor szkoły będący dla nauczycieli pracodawcą.

Zwolnienie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dzieckiem

Zwolnienie lekarskie można otrzymać z tytułu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Dyrektor szkoły kontrolujący sosób wykorzystywania zwolnienia sprawdzi czy w tym czasie nauczyciel nie wykonuje pracy zarobkowej lub w inny sposób niezgodny z celem (np. wyjazd na wycieczkę). Jeżeli L4 dotyczy opieki nad chorym członkiem rodziny, to dyrektor szkoły sprawdzi, czy we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad tą osobą. Ostatni warunek nie jest stosowany dla nauczycieli sprawujących opiekę na chorym dzieckiem w wieku do lat dwóch (§ 6 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich).

Nieprawidłowe wykorzystanie L4 a płaca nauczyciela

Wykrycie nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego oznaczać będzie dla nauczycieli utratę prawa do zasiłku chorobowego. Płaca nauczyciela będzie więc pomniejszona o dni, w których nie wykonywał pracy w szkole. W przypadku wykonywania na L4 pracy zarobkowej – nie ma znaczenia jak wysokie jest dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30123 )
Array ( [docId] => 30123 )

Array ( [docId] => 30123 )