Dyrektor szkoły wyciągnie konsekwencje za pracę podczas L4

Data: 22-04-2013 r.

Dyrektor szkoły ma prawo dokonania kontroli w zakresie korzystania przez nauczyciela ze zwolnienia lekarskiego. Jeżeli okaże się, że w jego trakcie nauczyciel wykonywał inną pracę zarobkową, traci on prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Wynagrodzenie nauczyciela korzystającego ze zwolnienia lekarskiego w związku z niezdolnością do pracy jest wypłacane jako zasiłek chorobowy. Warunkiem wypłacenia zasiłku chorobowego jest niewykonywanie w czasie tej niezdolności innej pracy o charakterze zarobkowym.

Dyrektor szkoły, dla nauczycieli pracodawca, ma prawo skontrolowania czy pracownik w czasie przebywania na zwolnieniu wykorzystuje je w prawidłowy sposób, tzn. nie wykonuje innej pracy zarobkowej (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Kiedy dyrektor szkoły może dokonać kontroli

 

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego dokonuje ZUS. Jeżeli w szkole zatrudnia się więcej niż 20 osób – kontroli dotyczącej niezdolności nauczyciela do pracy powinien dokonać dyrektor szkoły będący dla nauczycieli pracodawcą.

Zwolnienie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dzieckiem

Zwolnienie lekarskie można otrzymać z tytułu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Dyrektor szkoły kontrolujący sposób wykorzystywania zwolnienia sprawdzi czy w tym czasie nauczyciel nie wykonuje pracy zarobkowej lub w inny sposób niezgodny z celem (np. wyjazd na wycieczkę).

Jeżeli L4 dotyczy opieki nad chorym członkiem rodziny, to dyrektor szkoły sprawdzi, czy we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad tą osobą. Ostatni warunek nie jest stosowany dla nauczycieli sprawujących opiekę na chorym dzieckiem w wieku do lat dwóch (§ 6 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich).

Nieprawidłowe wykorzystanie L4 a płaca nauczyciela

Wykrycie nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego oznaczać będzie dla nauczycieli utratę prawa do zasiłku chorobowego. Płaca nauczyciela będzie więc pomniejszona o dni, w których nie wykonywał pracy w szkole. W przypadku wykonywania na L4 pracy zarobkowej – nie ma znaczenia jak wysokie jest dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30124 )
Array ( [docId] => 30124 )