Nauczyciel przedszkola wobec dziecka agresywnego

Data: 23-04-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty nie daje podstaw, by dyrektor przedszkola na żądanie innych rodziców usunął z placówki agresywne dziecko. Jego obowiązkiem jest natomiast zadbanie, by dziecku i rodzicom została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zwrócenie się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o usunięcie agresywnego dziecka nie jest wystarczającym powodem do podjęcia takiej decyzji. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy tylko w szczególnych przypadkach wskazanych w statucie przedszkola i być rozwiązaniem ostatecznym, stosowanym po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków działania.

Dziecku agresywnemu potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pierwszą osobą, która powinna zareagować na agresywne zachowanie dziecka jest nauczyciel przedszkola, któremu dyrektor przedszkola powierzył obowiązki wychowawcy. Jednym z obowiązków wychowawcy jest prowadzenie obserwacji pelagicznej w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Zauważenie zachowania agresywnego należy odnotować w prowadzonej dokumentacji, a z tą musi zapoznać się dyrektor przedszkola.

Dziecku sprawiającemu problemy wychowawcze najprawdopodobniej potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w którą zaangażowani będą zarówno specjaliści, jak również rodzice. Dyrektor przedszkola musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów dziecka na objęcie go nieodpłatną i dobrowolną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Uzyskanie zgody rodziców zobowiązuje dyrektora przedszkola do podjęcia działań związanych z planowaniem o koordynowaniem udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Związane z tym zadania są przekazywane zespołowi w skład którego wchodzą specjaliści oraz nauczyciel przedszkola (§ 20 i § 22 rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Nauczyciel przedszkola musi uzyskać wsparcie dyrektora

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do udzielenia wsparcia nauczycielowi, który zgłasza trudności w realizacji programu wychowania przedszkolnego z powodu agresji dziecka. Dyrektor przedszkola ma obowiązek zapewnienia wsparcia w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ – jak wskazuje Ustawa o systemie oświaty – to właśnie dyrektor, a nie nauczyciel przedszkola – jest odpowiedzialny za poziom wychowawczy i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30125 )
Array ( [docId] => 30125 )

Array ( [docId] => 30125 )