Kontrakt z uczniem sposobem na problemy wychowawcze

Data: 15-04-2013 r.

Kontrakt z uczniem jest dobrą formą zdyscyplinowania go. Uczeń czuje się bardziej zobowiązany do przestrzegania podpisanej przez siebie umowy niż np. statutu szkoły. Warto spróbować w ten sposób wpłynąć na zachowanie dziecka. Oczywiście należy na bieżąco kontrolować wywiązywanie się ucznia z postanowień kontraktu i w przypadku braku poprawy jego zachowania należy podjąć bardziej radykalne kroki.

Kiedy spisać kontrakt z uczniem

W przypadku występowania pierwszych problemów wychowawczych z uczniem, zanim szkoła rozpocznie działania profilaktyczne, można spisać kontrakt z uczniem i jego rodzicami. W przypadku dzieci starszych i młodzieży dobry skutek odnosi spisanie kontraktu, w którym zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.

Uczeń, który chce w danej szkole realizować obowiązek nauki, powinien mieć świadomość, że może być skreślony z listy uczniów, a więc pozbawiony możliwości nauki w szkole, w przypadku przekroczenia zadeklarowanej w kontrakcie liczby nieusprawiedliwionych nieobecności. Liczba dni, np. tydzień czy dwa tygodnie w jednym semestrze, jest uzależniona od typu szkoły i zapisu w statucie szkoły i w szkolnych zasadach oceniania.

Kontrakt z uczniem, czyli co zapisać w umowie

W umowie zawartej pomiędzy uczniem, szkołą i rodzicami należy uwzględnić:

  • zobowiązanie ucznia do przestrzegania wymienionych w niej zasad,

np. do obecności na wszystkich zajęciach, niespóźniania się do szkoły itp.;

  • obowiązki rodziców ucznia, np. kontrolowanie nieobecności dziecka w szkole poprzez cotygodniowe kontaktowanie się z wychowawcą klasy;
  • sankcje za nieprzestrzeganie ustalonych zasad, np. zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  • ustawowe konsekwencje zachowywania się niezgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami, np. wystąpienie do sądu rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego w postaci ustanowienia nadzoru kuratora sądowego.

W przypadku problemów ze spełnianiem obowiązku nauki przez ucznia warto w kontrakcie umieścić zapis, który uświadomi rodzicom, iż może zostać nałożona na nich grzywna w celu przymuszenia ich do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (art. 119 i 121 ustawy z 17 czerwca 1966 r.).

Podstawa prawna:

  • art. 119 i art. 121 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 nr 229, poz. 1954 ze zm.).

Małgorzata Krajewska, specjalistka prawa oświatowego, inspektor w wydziale oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29979 )
Array ( [docId] => 29979 )