Sąd rodzinny, gdy rodzice unikają współpraca ze szkołą

Data: 24-04-2013 r.

Gdy uczeń sprawia trudności wychowawcze, często jest nieobecny lub ma problemy z nauką konieczny jest dobry kontakt z jego rodzicami. Zdarza się, że unikają oni współpracy ze szkołą, nie przychodzą na zapowiedziane spotkania, nie odbierają telefonów. Wówczas konieczna jest interwencja sądu rodzinnego.

Jeśli rodzice nie wyrażają zainteresowania zachowanie lub nauką dziecka, jego dobro jest zagrożone. Wówczas należy sytuację zgłosić do sądu rodzinnego, szczegółowo ją opisując. Po rozpatrzeniu sprawy, sąd wyda odpowiednie zarządzenie.

Do uprawnień sądu rodzinnego należy w szczególności:

 • zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierowanie rodziców do placówek albo specjalistów:
  • zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub
  • świadczących rodzinie inną stosowną pomoc

z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,

 • określenie, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu lub poddanie rodziców/opiekunów innym ograniczeniom,
 • poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
 • skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
 • zarządzenie umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzice/opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć.

Podstawa prawna:

 • art. 18 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • art. 109 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zm.).

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29992 )
Array ( [docId] => 29992 )