Wyrównanie wynagrodzenia także dla byłych pracowników

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-06-2015 r.

Podwyżka pensji przyznana wstecznie powinna skutkować wyrównaniem wynagrodzenia także byłemu pracownikowi za okres, którego dotyczy podwyżka. Podwyżkę otrzymuje każdy pracownik zatrudniony w okresie, którego podwyżka dotyczy.

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Z zasady tej wynika, że pracownik wynagradzany jest po wykonaniu określonej pracy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w akcie stanowiącym podstawę nawiązania pracy, przy czym warunki płacy mogą ulegać zmianie.

Pracodawca ma prawo podwyższać wysokość wynagrodzenia swoich pracowników i to nawet z mocą wsteczną, bo podwyżka jest rozwiązaniem korzystnym dla pracowników.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Pominięcie byłego pracownika przy przyznawaniu świadczenia, będącego składnikiem wynagrodzenia za pracę w okresie w którym był on zatrudniony, narusza zasady wynagradzania za pracę wykonaną (art. 80 k.p.), wynagradzania według ilości i jakości pracy (art. 78 k.p.) i równego traktowania pracowników (art. 11(2) k.p.).

Jeżeli dokonuje się podwyżki wszystkim pracownikom, to powinna być przestrzegana zasada niedyskryminacji. Oznacza, to że podwyżka w takim wypadku powinna obejmować wszystkich pracowników, którzy wykonywali pracę w okresie objętym podwyżką.

Wyrównanie pensji w przypadku podwyżki wprowadzonej z mocą wsteczną powinno obejmować także byłych pracowników.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 1996 r. (I PRN 94/96).

Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37302 )
Array ( [docId] => 37302 )

Array ( [docId] => 37302 )