Zgłoszenie ABI – dyrektor szkoły ma czas do końca czerwca

Data: 09-06-2015 r.

Dyrektor szkoły do końca czerwca musi zgłosić do rejestru powołanego przez siebie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Obowiązek ten nakładają na dyrektora szkoły nowości oświatowe ze stycznia 2015 r. Niezgłoszenie ABI będzie skutkowało wygaśnięciem funkcji z mocy prawa.

Dyrektor szkoły, który powołał w szkole Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) ma obowiązek zgłoszenia go do ogólnokrajowego rejestru prowadzonego przez generalnego Inspektora Danych Osobowych. Obowiązek ten wprowadziły nowości oświatowe ze stycznia 2015r.

 

Dyrektor szkoły musi zgłosić ABI do dnia 30 czerwca 2015 roku. Jeżeli tego nie zrobi – obecny Administrator Bezpieczeństwa Informacji przestanie pełnić swoją funkcję z mocy prawa, niezależnie od woli dyrektora szkoły.

Wzór zgłoszenia ABI – wskazówki dla dyrektora szkoły

Nowości oświatowe nie narzuciły formy, w jakiej należy dokonać zgłoszenia ABI, dlatego dyrektor szkoły może posłużyć się dowolnym wzorem, który uwzględnia dane wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych:

  • oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany
  • dane administratora bezpieczeństwa informacji:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
  • datę powołania;
  • oświadczenie administratora danych o spełnianiu przez administratora bezpieczeństwa informacji warunków określonych w art. 36a ust. 5 i 7

(art. 46a ustawy o ochronie danych osobowych).

Dyrektor szkoły sam może pełnić funkcję ABI

Funkcję ABI może pełnić dyrektor szkoły – nowości oświatowe nie zawierają ograniczeń w tym zakresie. Istotne jest natomiast prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, jakie dla ABI przewiduje ustawa o ochronie danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za:

  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych
  • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

 (art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37268 )
Array ( [docId] => 37268 )