Nie tylko notariusz może poświadczyć dokumenty do awansu zawodowego

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 27-06-2017 r.

Awans zawodowy ma charakter postępowania administracyjnego zatem należy się w sprawie awansu zawodowego nauczyciela kierować uregulowaniami kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że dokumenty potrzebne do awansu zawodowego mogą być poświadczone także przez osobę niebędącą notariuszem.

Awans zawodowy ma charakter postępowania administracyjnego, zatem wymagane dokumenty, tj.:

  • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadcza ją notariusz lub instytucja (uczelnia), która dokumenty wydała,
  • poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadcza ją notariusz lub dyrektor szkoły, który dokument wydał.

Nie tylko oryginały

Awans zawodowy ma charakter postępowania administracyjnego zatem należy się w sprawie awansu zawodowego nauczyciela kierować uregulowaniami kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje między innymi poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r.).

Kto poświadcza kopie dokumentów

Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, który go wytworzył, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza (art. 76a § 1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

Leszek Zaleśny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40495 )
Array ( [docId] => 40495 )