Nieprzyjęcie do przedszkola dziecka 3-letniego nie wymaga wskazania innej placówki

Autor: Bożena Winczewska
Data: 23-04-2016 r.

Nieprzyjęcie dziecka 3-letniego do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli nie wymaga wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko. W tym roku obowiązek ten dotyczy natomiast dzieci 4-letnich.

W razie nieprzyjęcia dziecka 3-letniego do przedszkola organ prowadzący będzie miał obowiązek wskazania dla niego  miejsca realizacji wychowania dopiero od 1 września 2017 r.  Wtedy wejdzie w życie przepis dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rodzice mogli starać się o przyjęcie dziecka w 3 przedszkolach

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice mogli złożyć do nie więcej niż 3 wybranych publicznych przedszkoli, chyba że organ prowadzący dopuścił możliwość składania wniosku do większej liczby przedszkoli. We wniosku rodzic powinien określić ich kolejność w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (art. 20za ustawy o systemie oświaty).

Dzieci przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca, ustalone po złożeniu przez rodziców dzieci przyjętych wcześniej do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 20a i art. 20w ustawy o systemie oświaty).

Obowiązek zapewnienia miejsca – tylko dla 4-latków

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka 4-letniego do żadnego z wybranych i wskazanych we wniosku przedszkoli, dyrektor przedszkola powinien poinformować o tym fakcie organu prowadzącego. W tym przypadku organ prowadzący jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne placówki wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38904 )
Array ( [docId] => 38904 )