Notatka służbowa dyrektora szkoły nie służy dyscyplinowaniu

Data: 06-05-2015 r.

Dyrektor szkoły może w formie notatki informacyjnej odnotować zaistnienie jakiegoś zdarzenia i przedsięwzięte w związku z tym działania. Takie dokumenty w szkole nie mogą być dla nauczycieli formą kary i nie mogą służyć za formę ostrzeżenia czy dyscyplinowania pracownika – do takich celów wykorzystuje się narzędzia określone przepisami prawa.

Sporządzenie notatki służbowej z rozmowy, jaką dyrektor szkoły przeprowadził z nauczycielem ma na celu odnotowanie faktu, że taka rozmowa miała miejsce. W żadnym wypadku dyrektor szkoły nie może posługiwać się formą notatki w charakterze narzędzia upominawczego czy ostrzegawczego. Należy także zaznaczyć, że tego rodzaju dokumenty w szkole należy udostępniać do wglądu nauczycieli, których dotyczą.

Stosowanie ostrzeżeń w formie notatki jest niedopuszczalne

Dokumenty w szkole sporządzane przez dyrektora w celu ostrzegania bądź dyscyplinowania nauczycieli zostały uznane za niedopuszczalne przez Sąd Najwyższy. W wyroku z 2010 r. SN stwierdził, że sporządzanie i przechowywanie tego typu dokumentacji stanowi naruszenie przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i służy obejściu przepisów o nakładaniu kar porządkowych i dyscyplinarnych dla nauczycieli (Wyrok SN, I PK 105/10).

Kary dla nauczycieli określa Karta Nauczyciela

Dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla nauczycieli innych kar niż te, na które wskazuje Karta Nauczyciela. Wszelkie wewnętrzne dokumenty w szkole, w których wskazuje się na inne kary są pozbawione mocy prawnej. Zgodnie z ustawą dla nauczycieli przewidziane są:

 • kary dyscyplinarne – wymierzane przez komisje dyscyplinarne (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela)
 • kary porządkowe – nakładane przez pracodawcę w przypadku naruszenia porządku pracy, na podstawie regulacji określonych w Kodeksie pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela)

Nie istnieje żadna podstawa prawna do tego, by dyrektor szkoły stosować dodatkowe środki karania nauczycieli.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r. (I PK 105/10)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37102 )
Array ( [docId] => 37102 )

Array ( [docId] => 37102 )