Notatka służbowa dyrektora szkoły nie służy dyscyplinowaniu

Data: 06-05-2015 r.

Dyrektor szkoły może w formie notatki informacyjnej odnotować zaistnienie jakiegoś zdarzenia i przedsięwzięte w związku z tym działania. Takie dokumenty w szkole nie mogą być dla nauczycieli formą kary i nie mogą służyć za formę ostrzeżenia czy dyscyplinowania pracownika – do takich celów wykorzystuje się narzędzia określone przepisami prawa.

Sporządzenie notatki służbowej z rozmowy, jaką dyrektor szkoły przeprowadził z nauczycielem ma na celu odnotowanie faktu, że taka rozmowa miała miejsce. W żadnym wypadku dyrektor szkoły nie może posługiwać się formą notatki w charakterze narzędzia upominawczego czy ostrzegawczego. Należy także zaznaczyć, że tego rodzaju dokumenty w szkole należy udostępniać do wglądu nauczycieli, których dotyczą.

Stosowanie ostrzeżeń w formie notatki jest niedopuszczalne

 

Dokumenty w szkole sporządzane przez dyrektora w celu ostrzegania bądź dyscyplinowania nauczycieli zostały uznane za niedopuszczalne przez Sąd Najwyższy. W wyroku z 2010 r. SN stwierdził, że sporządzanie i przechowywanie tego typu dokumentacji stanowi naruszenie przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i służy obejściu przepisów o nakładaniu kar porządkowych i dyscyplinarnych dla nauczycieli (Wyrok SN, I PK 105/10).

Kary dla nauczycieli określa Karta Nauczyciela

Dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla nauczycieli innych kar niż te, na które wskazuje Karta Nauczyciela. Wszelkie wewnętrzne dokumenty w szkole, w których wskazuje się na inne kary są pozbawione mocy prawnej. Zgodnie z ustawą dla nauczycieli przewidziane są:

  • kary dyscyplinarne – wymierzane przez komisje dyscyplinarne (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela)
  • kary porządkowe – nakładane przez pracodawcę w przypadku naruszenia porządku pracy, na podstawie regulacji określonych w Kodeksie pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela)

Nie istnieje żadna podstawa prawna do tego, by dyrektor szkoły stosować dodatkowe środki karania nauczycieli.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r. (I PK 105/10)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37102 )
Array ( [docId] => 37102 )