Nowa ustawa o systemie oświaty zmieni zasady kontroli szkół

Data: 01-08-2014 r.

Nowelizacja, jakiej ma zostać poddana ustawa o systemie oświaty zmieni zasady przeprowadzania kontroli w szkołach. Dyrektor szkoły będzie musiał liczyć się z niezapowiedzianą kontrolą. Przewidziana jest również zmiana przepisów dotyczących odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska.

Planowane nowości oświatowe zmienią zasady organizowania i przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach. Obecnie dyrektor szkoły musi być poinformowany o każdej planowanej kontroli. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza uprawnienie do przeprowadzania w szkole niezapowiedzianych kontroli zajęć.

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek informowania o uchybieniach

 

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, w jaki sposób dyrektor szkoły ma informować o stwierdzeniu oraz usunięciu uchybień stwierdzonych przez organ kontroli zewnętrznej. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty w sposób jasny wskazuje na procedurę zakładającą, że o stwierdzonych uchybieniach dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący, a o zrealizowaniu zaleceń naprawczych dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru pedagogicznego. W informacji przekazanej do organu nadzoru dyrektor szkoły musi nie tylko stwierdzić podjęcie działań naprawczych, ale przede wszystkim wskazać na sposoby realizacji wydanych zaleceń.

Nowe zasady odwoływania dyrektora szkoły ze stanowiska

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przewiduje także zmianę przepisów na podstawie których dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska. Dyrektor szkoły będzie mógł zostać odwołany, jeżeli nie wdroży w wyznaczonym terminie zaleceń organu nadzoru pedagogicznego. Obecnie obowiązujące przepis nie wskazują, jakie działania należy podjąć w podobnej sytuacji. Odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska kierowniczego nastąpi na mocy przepisów określonych przez kodeks pracy.

Źródło: Projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35446 )
Array ( [docId] => 35446 )

Array ( [docId] => 35446 )