Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Data: 26-05-2015 r.

Nowe rozporządzenie o nadzorze jest wynikiem lutowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projektowane przepisy pozostawiają w dotychczasowym kształcie procedury i terminy dotyczące obowiązków dyrektora przedszkola w zakresie sprawowanego nadzoru oraz ewaluacji wewnętrznej. Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim ewaluacji zewnętrznej.

Projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, które ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Co się nie zmieni w zakresie ewaluacji

Co się zmieni w zakresie ewaluacji

Nadzór pedagogiczny będzie prowadzony, jak dotychczas, w trzech formach:

  1. Ewaluacji działalności szkół i placówek

  2. Kontroli przestrzegania przepisów prawa

  3. Wspomagania pracy szkół i placówek

Nie zmieni się także sposób sprawowania nadzoru – nadal będzie on planowany oraz doraźny.

Dyrektor przedszkola nadal będzie uprzedzany o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej i kontroli odpowiednio w terminie 30 dni i 7 dni przed jej rozpoczęciem.

1. Skala poziomów spełniania wymagań wobec przedszkoli

2. Sposób formułowania wyników ewaluacji

3. Katalog niespełnionych wymagań będący podstawą do wydania polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

4. Postępowanie, gdy w czasie ewaluacji zewnętrznej okaże się, że działania przedszkola mają wpływ na wiarygodność jej wyników

Zasady przeprowadzania ewaluacji w przedszkolach niepublicznych są takie same jak w publicznych. Inne są natomiast konsekwencją stwierdzenia niespełnienia wymagań wskazanych w § 12 ust. 1 rozporządzenia. Niezastosowanie się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny może nawet skutkować tym, że wpis do ewidencji podlega wykreśleniu, co jest równoznaczne z likwidacją przedszkola.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (projekt z 2 kwietnia 2015 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych).

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37208 )
Array ( [docId] => 37208 )