Nowy rok szkolny – zmiany w statucie przedszkola

Data: 23-06-2015 r.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. dyrektorzy są zobowiązani dostosować statuty do nowych przepisów. Jeśli statut albo niektóre jego postanowienia będą sprzeczne z prawem, kurator oświaty może je uchylić.

Dostosowanie statutu do zmienionych przepisów polegać będzie na zmianie niektórych jego zapisów, wykreśleniu innych lub dopisaniu nowych postanowień.

W przypadku przedszkoli uwagę należy zwrócić na postanowienia dotyczące nadzoru pedagogicznego (wprowadzenie oceny jakości pracy) i uprawnień rady pedagogicznej w kontekście sposobu wykorzystywania wyniku nadzoru.

Projekt statutu albo jego zmian przygotowuje rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. W placówkach, w których rada nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. Zmiany postanowień statutu są wprowadzane uchwałą rady przedszkola lub rady pedagogicznej,a nie w formie aneksu.

Przepisy statutu zmienia się odrębną uchwałą, która wskazuje dokonywane zmiany (np. po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu …….).

Nowelizacja nie może naruszać konstrukcji pierwotnego statutu. W przypadku dużych zmian lub wielokrotnej nowelizacji dyrektor może zredagować jednolity tekst statutu wg następujących zasad:

 • zachowuje się numerację pierwotnego tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną przez uchwały zmieniające,

 • w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz określenie „uchylony”, podając w odnośniku tytuł uchwały uchylającej,

 • zmieniany zapis przytacza się w pełnym brzmieniu,

 • jeżeli dodaje się nowe paragrafy, zachowuje się dotychczasową numerację, dopisując do numeru nowego paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian statutów przedszkoli publicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokonać również przeglądu statutu przedszkola niepublicznego.

W przedszkolach niepublicznych osoba prowadząca nadaje zarówno pierwszy, jak i kolejne statuty, a także dokonuje w nich zmian.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37365 )
Array ( [docId] => 37365 )

Array ( [docId] => 37365 )