O wyborze podręcznika decydują nauczyciele, a nie dyrektor szkoły

Data: 05-05-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty wyraźnie stanowi, iż procesu wyboru podręcznika dokonuje zespół nauczycieli danego przedmiotu, a nie dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły nie może narzucić nauczycielom swojego wyboru, ale w razie braku porozumienia między nimi powinien podjąć decyzję rozstrzygającą.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami to nauczyciele wybierają podręczniki, z których w ciągu roku szkolnego będą korzystali uczniowie. Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że wszyscy nauczający tego samego przedmiotu muszą dojść między sobą do porozumienia i przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję jednego, wybranego tytułu (art. 22ab ust. 1 pkt 1 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły nie może narzucić wyboru innego podręcznika, ale jednocześnie powinien kontrolować, czy wybór nauczycieli spełnia wymagania wymienione w ustawie o systemie oświaty.

Dyrektor szkoły czuwa nad wyborem podręczników

 

Podręczniki wybrane przez zespoły nauczycieli muszą spełniać wymagania na które wskazuje ustawa o systemie oświaty, przede wszystkim muszą być one dostosowane do  wieloletniego użytku – zatwierdzony przez dyrektora szkoły zestaw podręczników ma obowiązywać we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne (art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawa o systemie oświaty). W związku z tym dyrektor szkoły powinien być dla nauczycieli doradcą – jeżeli przewiduje, że dokonany wybór nie gwarantuje wysokiej jakości nauczania albo nie jest dostosowany do wieloletniego użytku, to powinien podjąć dyskusję z radą pedagogiczną. W żadnym wypadku nie wolno mu jednak zmieniać decyzji nauczycieli – narzucanie tytułów podręczników przez dyrektora szkoły jest niedopuszczalne).

W przypadku braku porozumienia – arbitralna decyzja dyrektora szkoły

Ustawa o systemie oświaty przewiduje, kiedy prawo do wyboru dla nauczycieli będzie ograniczone. Dyrektor szkoły w sposób arbitralny zadecyduje o wyborze podręczników w przypadku braku porozumienia nauczycieli w tej sprawie (art. 22ab ust. 4 pkt 1-2 ustawa o systemie oświaty). Nie może jednak ustalić zestawu innego niż zaproponowany, jeżeli nauczyciele byli zgodni.

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych należy podać do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – jest to obowiązek dyrektora szkoły (art. 22ab ust. 6 ustawa o systemie oświaty).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37077 )
Array ( [docId] => 37077 )