Ocena pracy nauczyciela to informacja publiczna

Data: 18-04-2015 r.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielenia informacji o ocenach pracy nauczycieli, ponieważ są to osoby pełniące funkcje publiczne. Ustawa o systemie oświaty nakłada na niego obowiązek wykonywania zadań publicznych, a zatem również do udzielania informacji publicznej.

Nauczyciele, jako osoby wykonujące zadania publiczne podlegają przepisom ustawy o dostępie o informacji publicznej. Dyrektor szkoły nie jest upoważniony do udostępniania dotyczących ich tzw. danych wrażliwych, ale ma obowiązek udostępniania informacji wytworzonych lub odnoszących się do ich działalności w zakresie sprawowania funkcji publicznej. Do takich informacji należy ocena pracy nauczyciela, której udzielenia dyrektor szkoły nie może odmówić (art. 1 ustawa dostępie do informacji publicznej). Zastrzega się jednak, że udzielenie tej informacji musi odbyć się w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych.

Ocena pracy nauczyciela – dyrektor szkoły udostępnia informacje

 

Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o udzielenie informacji na temat liczby przeprowadzonych ocen pracy nauczyciela oraz wynikach tej oceny (Wyrok WSA II SAB/Kr 31/13). Ocena pracy nauczyciela jest informacją odnoszącą się do działalności władz publicznych w zakresie wykonywania powierzonych im funkcji i w związku z tym nie stanowi informacji niejawnej.

Zgodnie z regulacjami ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły reprezentuje placówkę, w związku z czym jest podmiotem do udostępniania informacji publicznej (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawa o systemie oświaty; art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Odmowa udzielenia informacji to podważenie zasad demokracji

Zapewnienie szerokiego i powszechnego dostępu do informacji publicznej jest jedną z kluczowych przesłanek do istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Dyrektor szkoły odmawiając udzielenia informacji o ocenie pracy nauczyciela podważa istnienie demokratycznych zasad władzy publicznej w państwie prawnym – dostęp do takiej informacji jest bowiem realizacją postulatu obywatelskiej kontroli działań podejmowanych przez organy władzy.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. II SAB/Kr 31/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36980 )
Array ( [docId] => 36980 )