Przedszkole może zostać zobowiązane do opracowania programu naprawczego

Data: 08-04-2015 r.

Przedszkole, które będzie miało niedostateczne efekty kształcenia i wychowania, będzie musiało opracować program naprawczy. Należy w nim uwzględniać uwagi zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program ten musi być przedstawiony kuratorowi oświaty w terminie wyznaczonym w wydanym przez niego poleceniu.

Niezadowalające wyniki pracy przedszkola zobowiązują dyrektora do zaplanowania działań prowadzących do poprawy efektów wychowania. Podstawą do wprowadzenia zmian mogą być jego wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

Przygotowanie programu naprawczego jest konieczne, jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej zostanie ustalony niski stopień spełniania wymagań wobec przedszkoli. Spośród 12 wymagań części I. załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego cztery z nich określone w pkt 3–6 zostały uznane za istotne w wartościowaniu efektywności pracy przedszkola. Ustalenie poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z tych wymagań skutkuje wydaniem przez kuratora oświaty polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania.

W przypadku ustalenia poziomu E w odniesieniu do pozostałych wymagań (pkt 1, 2, 7–12) przedszkole powinno wdrożyć działania mające na celu poprawę stanu spełniania tych wymagań. Dyrektor może je zaplanować i udokumentować w ustalony wewnętrznie sposób, także w formie dobrowolnie przyjętego do realizacji programu naprawczego.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36884 )
Array ( [docId] => 36884 )