Odwołanie dyrektora szkoły wymaga konkretnych i faktycznych podstaw

Data: 27-03-2015 r.

Ogólne stwierdzenie, że dyrektor szkoły naruszył regulacje zawarte w ustawie o systemie oświaty to za mało, by w trybie natychmiastowym odwołać go ze stanowiska kierowniczego.  Organ prowadzący musi wskazać konkretne i faktyczne podstawy prawne odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego.

Odwołanie dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia  jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia „przypadków szczególnie uzasadnionych”. Na podstawie orzecznictwa można jednak wskazać, że organ prowadzący musi w takim przypadku wskazać konkretne, faktyczne podstawy odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.

„Przypadki szczególnie uzasadnione” w interpretacji NSA

Naczelny Sąd Administracyjny reprezentuje pogląd, iż za „przypadku szczególnie uzasadnione” należy brać te sytuacje, w których działania, jakich dopuścił się dyrektor szkoły sprawiają, iż konieczne jest, aby natychmiast zaprzestał on wykonywanie funkcji, gdyż dalsze jej wykonywanie godziłoby w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu

Odwołując dyrektora szkoły w trybie przewidzianym art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący musi uzasadnić podjętą decyzję poprzez przedstawienie okoliczności spełniających przesłankę do uznania przypadku za „przypadek szczególnie uzasadniony” (Wyrok NSA w Warszawie sygn. I OSK 986/12).

Sytuacje, w których nie odwołuje się dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego

Analiza orzecznictwa pozwala wskazać przypadki, w których odwołanie dyrektora szkoły na podstawie . 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jest uznawane za bezzasadne. Do takich należą:

 • źle układająca się współpraca dyrektora szkoły z organem prowadzącym – o ile ze strony dyrektora szkoły nie wystąpiły poważne zaniedbania bądź błędy godzące w interes szkoły,
 • zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej polegające na uchybieniach w dziedzinie jej rachunkowości,
 • ukaranie dyrektora szkoły karą nagany za zachowanie o charakterze incydentalnym,
 • wotum nieufności wobec dyrektora wyrażone przez radę pedagogiczną.

Zaistnienie wymienionych sytuacji należy natomiast brać pod uwagę podczas dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, z uwzględnieniem faktu, iż ocena negatywna stanowi podstawę do odwołania go ze sprawowanej funkcji kierowniczej (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawa o systemie oświaty).

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r. (I OSK 986/12)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36800 )
Array ( [docId] => 36800 )

Array ( [docId] => 36800 )