Ocena dorobku zawodowego, gdy opiekun stażu nie przedłożył jej projektu

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-05-2017 r.

Po otrzymaniu sprawozdania ze stażu nauczyciela masz 21 dni na dokonanie oceny jego dorobku zawodowego. W terminie 14 dni od zakończenia stażu opiekun nauczyciela powinien przedłożyć projekt tej oceny. Jak należy postąpić, gdy opiekun takiego projektu nie przedłoży? Czy czas na dokonanie oceny ulega wydłużeniu?

Za ustalenie oceny dorobku zawodowego odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który powinien ustalić ją w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że niedotrzymanie terminu złożenia przez opiekuna projektu oceny dorobku zawodowego nie może być powodem ustalenia oceny przez dyrektora w późniejszym terminie.

Dyrektor zawsze wystawia ocenę w ustawowym terminie.

Projekt oceny jest niezależny od sprawozdania nauczyciela

Po zakończeniu stażu nauczyciel w ciągu 30 dni musi przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu zawodowego. Od momentu otrzymania sprawozdania biegnie termin 21 na wydanie oceny. Fakt złożenia sprawozdania nie ma jednak jakiegokolwiek wpływu na termin, w którym opiekun musi sporządzić projekt oceny.

Wobec opiekuna można możesz wyciągnąć konsekwencje…

Jeżeli opiekun stażu nie przedłożył projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor możesz podjąć w stosunku do niego określone działania, np.:

 • przy ustalaniu dodatku motywacyjnego,
 • przez nieprzydzielenie funkcji opiekuna stażu,
 • przez sporządzenie notatki służbowej.

Ponadto możliwe jest zgłoszenie zaniechania nauczyciela jako działania uchybiającego podstawowym obowiązkom nauczyciela, za co może zostać zastosowana wobec niego kara dyscyplinarna.

… ale nauczyciel musi otrzymać ocenę

Niedotrzymanie terminu przez opiekuna stażu nie wpływa w jakikolwiek sposób na możliwość ubiegania się przez nauczyciela o wyższy stopień awansu. Nawet jeżeli opiekun spóźni się z przygotowaniem projektu oceny lub w ogóle go nie złoży, ustala ocenę dorobku zawodowego w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z realizacji stażu.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40326 )
Array ( [docId] => 40326 )

Array ( [docId] => 40326 )