Od 1 września obowiązkowy język obcy w przedszkolu

Data: 22-04-2015 r.

Od 1 września 2015 r. w przedszkolu ma odbywać się przygotowanie dzieci pięcioletnich do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Przepisy nie określają jednak, w jakim wymiarze godzinowym. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku 5–6 lat i trwać około 30 minut.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. W związku z tym najlepiej byłoby powierzyć nauczanie języka obcego nowożytnego nauczycielkom wychowania przedszkolnego pracującym z dziećmi w danej grupie, pod warunkiem że posiadają odpowiednie kwalifikacje. Umożliwi to nauczanie dzieci języka poprzez wplatanie piosenek, wierszy, a przede wszystkim poleceń w ciągu całego czasu pobytu w przedszkolu.

Jeśli jest to niemożliwe ze względu na brak nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i w przedszkolu zostanie zatrudniony dodatkowo nauczyciel języka obcego, liczba godzin zajęć będzie uzależniona od środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący. Optymalne wydaje się prowadzenie dwóch zajęć tygodniowo. Należy pamiętać, że będą one prowadzone w ramach podstawy programowej, a maksymalny czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne to jedna godzina dziennie. Nauczyciele muszą jednak w tym czasie zrealizować jeszcze inne obszary z podstawy programowej.

Należy zwrócić uwagę na to, że dzieci powinny jak najwięcej mówić, nie tylko słuchać lub wykonywać ćwiczenia w kartach pracy. Dobrym rozwiązaniem w nauczaniu języka obcego jest zatrudnienie native speakera. Wymusi to na dzieciach porozumiewanie się w języku obcym i uzmysłowi im, jaki jest cel uczenia się jego.

Obowiązek zorganizowania nauczania języka obcego dzieciom pięcioletnim w ramach podstawy programowej dotyczy również przedszkoli niepublicznych.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO Jolanta Wasilewska, dyrektor przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36984 )
Array ( [docId] => 36984 )