Oświadczenie o karach dyscyplinarnych nowych nauczycieli

Data: 31-12-2013 r.

Zapowiadano, że znowelizowana Karta Nauczyciela zobowiąże nauczycieli starających się o pracę, aby składali do dyrektora szkoły oświadczenia, że nie byli karani surowymi karami dyscyplinarnymi. Przepisy nie zmienią się jednak od 1 stycznia 2014 r.

Planowane nowości oświatowe przewidują, że nauczyciele starający się o pracę muszą złożyć oświadczenie stanowiące, że nie byli karani najsurowszymi karami dyscyplinarnymi. Takie zmiany w ustawie Karta Nauczyciela miały wejść w życie 1 stycznia 2014 roku, ale zostały przesunięte – prawdopodobnie na wrzesień 2014 r. Zapowiadane nowości oświatowe przewidują również, że od 2015 roku zacznie działać Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, w którym gromadzone będą dane o karach dyscyplinarnych dla nauczycieli. Do czasu uchwalenia nowych przepisów dotyczące karalności dokumenty w szkole odnoszą się do karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacje o karach dla nauczycieli – pewność dla dyrektora szkoły

Zadaniem dyrektora szkoły jest zagwarantowanie uczniom pełnego bezpieczeństwa, co wiąże się z koniecznością pozyskania informacji na temat zawodowej przeszłości nauczycieli. Obecnie Karta Nauczyciela zabrania zatrudniania nauczycieli karanych za popełnienie przestępstwa umyślnego, ustawa nie wskazuje jednak na zakaz zatrudniania osób, które w przeszłości karano karami dyscyplinarnymi.

Nowości oświatowe mają uchronić uczniów przed zatrudnianiem w szkole nauczycieli karanych surowymi karami dyscyplinarnymi. Stworzenie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych będzie wsparciem dla dyrektora szkoły. Informacja z CROD będzie wydawana w formie zaświadczenia. Uzyskanie jej będzie wymagało złożenia pisemnego wniosku przez:

  • osobę ubiegającą się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,

  • rzeczników dyscyplinarnych oraz komisjom dyscyplinarnym (w związku z prowadzonym postępowaniem),

  • sądy (w związku z prowadzonym postępowaniem),

  • prokuratorów oraz inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa (w związku z prowadzonym postępowaniem).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33411 )
Array ( [docId] => 33411 )

Array ( [docId] => 33411 )