Picie wody przez nauczycieli na lekcji wizytator może uznać za uchybienie

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-03-2014 r.

Według zaleceń foniatry oraz lekarzy medycyny pracy nauczyciel powinien w czasie pracy zwilżać gardło. Zdarza się, że niektórzy nauczyciele na lekcji mają na biurku lub w pobliżu kubek z napojem lub wodę do picia. Kontrola kuratoryjna zakwestionowała korzystanie przez nauczycieli z napojów podczas lekcji.

Ustawianie przez nauczyciela na biurku naczyń z napojem i picie go w czasie prowadzonych zajęć nie należy do dobrych obyczajów i mogło być wskazane przez wizytatora jako nieprawidłowość. Wymagając od uczniów właściwego zachowania w trakcie zajęć (nie spożywania jedzenia czy napojów), nauczyciel powinien przestrzegać także określonych zasad.

Dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do raportu wizytatorów po ewaluacji

Po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej sporządzany jest raport, w którym przedstawia się wyniki i wnioski z ewaluacji i przekazuje go dyrektorowi szkoły. W terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu dyrektor szkoły może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w raporcie i przekazują go dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę.

Zastrzeżenia do protokołu po kontroli kuratorium

Takie same możliwości ma dyrektor szkoły po otrzymaniu protokołu kontroli przeprowadzanej przez osobę lub zespół wyznaczonych przez kuratora oświaty. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Kurator po otrzymaniu zastrzeżeń może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych lub w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń dokonać zmian w protokole kontroli. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Dyrektor szkoły może nie zgadzać się z zaleceniami i zgłaszać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia w ciągu 7 dni od ich otrzymania (art. 33 ust. 5 USO oraz § 9 ust. 4 i § 16 rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r.).

Bożena Winczewska, ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34512 )
Array ( [docId] => 34512 )

Array ( [docId] => 34512 )