Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez nauczyciela w trakcie studiów – czy jest możliwe

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-11-2017 r.

Sprawdź, czy nauczyciel wspierający w przedszkolu, który jest w trakcie podyplomowych studiów na kierunku oligofrenopedagogika, może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dyrektor przedszkola powierza prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

 

Jednocześnie, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w przedszkolach konieczne jest w odniesieniu do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych posiadanie kwalifikacji określonych w § 15 ust. 3, tj. wymagane jest przygotowanie odpowiednie do niepełnosprawności dziecka.

ZAPAMIĘTAJ!

Nauczyciel w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika nie posiada kwalifikacji do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, gdyż dopiero rozpoczął studia w tym zakresie i nie może okazać stosownego dyplomu (suplementu, innego dokumentu wydanego przez uczelnię).


Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych muszą spełniać takie same wymagania kwalifikacyjne, jak nauczyciele w przedszkolach publicznych. Nauczyciel, który nie ukończył studiów zapewniających odpowiednie przygotowanie do niepełnosprawności uczniów, nie posiada kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40780 )
Array ( [docId] => 40780 )