Zasady wpisywania tematów w dzienniku przedszkola określa dyrektor

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 07-11-2017 r.

Dziennik zajęć przedszkola powinien przekonywać, że podstawa programowa jest realizowana, jednak przepisy nie wskazują, jak formułować tematy, aby nie pozostawiało to wątpliwości. Jak od 1 września 2017 r. powinien wyglądać wpis tematu dziennego i tematów w dzienniku przedszkola i co powinien zawierać?

Przedszkole jest zobowiązane do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego. Sposób zapisywania tematu w dzienniku powinien wynikać z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, a tym samym umożliwiać identyfikację, które obszary/bloki edukacyjne zawarte w programie zostały zrealizowane w danym dniu.

Sposób formułowania tematu określa dyrektor

 

Przepisy nie precyzują szczegółowo zakresu informacji podawanych w dziennikach zajęć odnośnie procesu dydaktyczno-wychowawczego. W związku z tym, ustalenie, jaki zakres treści powinien zawierać temat zajęć oraz to, jak powinien on wyglądać, pozostaje w kompetencji dyrektora przedszkola.

Wpisy muszą być krótkie i rzeczowe

Wpis dotyczący przeprowadzonych zajęć powinien w sposób krótki i rzeczowy, ale nie ogólnikowy, powinien przedstawiać temat zajęć oraz wskazać co najmniej jeden cel z podstawy programowej

ZASTOSUJ!

W dzienniku zajęć przedszkola warto stosować następujące zasady:

  • zapis w dzienniku zazwyczaj odwzorowuje rozkład dnia (podział dnia) wyodrębniając w ten sposób godziny dydaktyczne przeznaczone na realizację podstawy programowej, a także swobodną zabawę, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe (np. taniec), inne (np. spożywanie posiłków),
  • wpisy w dzienniku powinny zgadzać się z planem miesięcznym, a także z ustaleniami  nauczycieli pracujących w danej grupie (jakie obszary/bloki edukacyjne będą realizowane w poszczególnych dniach tygodnia),
  • temat zajęć wynikający z programu nauczania powinien odpowiadać konkretnemu obszarowi/blokowi z podstawy (można odnotować obszar/blok z podstawy).

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Wskazówki dotyczą także przedszkoli niepublicznych.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40740 )
Array ( [docId] => 40740 )