Zmiany w statucie – czy można zmienić liczbę paragrafów?

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 19-11-2017 r.

Termin na opracowanie i uchwalenie statutów zgodnych z przepisami ustawy Prawo oświatowe upływa 30 listopada 2017 r. Ustawa Prawo oświatowe szczegółowo określa obligatoryjną treść nowych statutów – w wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie wielu zmian, a to rodzi pytanie – czy nowy statut musi zawierać taką samą liczbę paragrafów, jak poprzedni?

Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy  Prawo oświatowe, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2017 r.

Liczbę paragrafów można zmieniać…

 

Przy tworzeniu tekstu  statutu możemy przyjąć procedurę wskazaną przepisami o „Zasadach techniki prawodawczej”  określonych w szczególności w dziale V i VI. Jeżeli w przedszkolu rada pedagogiczna przygotowuje projekt nowego statutu, to opracowując jego nową treść, może tworzyć inne paragrafy i zmieniać wcześniejsze, jeżeli uzna to za prawidłowe. Nie trzeba trzymać się liczby paragrafów obecnego statutu. Wtedy uchwalany jest cały statut już na podstawie przepisów – ustawy Prawo oświatowe.

Liczba paragrafów w statucie nie wynika z żadnych przepisów prawa. Oznacza to, że przygotowując nowelizację statutu nie trzeba zachować dotychczasowej liczby paragrafów.

… ale trzeba pamiętać o numeracji

Jeżeli jednak z jakichś powodów rada wprowadza tylko zmiany do obecnego statutu przed dostosowanie jego treści, to w takim przypadku należy pilnować dotychczasowej numeracji statutu – nie można jej zmieniać, ale można modyfikować ich brzmienie, uchylać lub dodawać nowe (nie przenumerowując pozostałych). W tym przypadku również po uchwaleniu tych zmian liczba paragrafów nowego brzemienia statutu może być inna (mniejsza lub większa) od statutu w brzmieniu dotychczasowym.

 

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40768 )
Array ( [docId] => 40768 )