Przeszkolenie nauczycieli pomoże uniknąć błędów w dokumentacji

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-03-2015 r.

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dlatego warto na bieżąco kontrolować, czy nauczyciele właściwie stosują obowiązujące przepisy.

Wszelkie błędy wynikające z niewłaściwego stosowania (lub niestosowania) zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dokumentacji szkolnej powinno się usunąć zgodnie z procedurą zawartą w § 26 tegoż rozporządzenia.

Błędy w dziennikach podlegają sprostowaniu

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez:

 • skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów,
 • czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych,
 • wpisanie daty,
 • złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

Czasami jednak zastosowanie tej procedury przy każdym omyłkowym wpisie w wąskich rubrykach dziennika może spowodować nieczytelność sąsiednich wpisów i sprawić, że dziennik będzie nieestetyczny.

Przykład:

Nauczyciele niepotrzebnie wpisali numery PESEL dzieci w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, w których taka rubryka istnieje, a w dziennikach nie ma możliwości używania korektora, ani zaklejania wpisów.

Niepotrzebnie wpisanych numerów PESEL najlepiej nie usuwać, a jedynie dopilnować, żeby ten błąd nie był przez nauczycieli powielany w kolejnych latach.

Szkolenie nauczycieli sposobem na uniknięcie błędów w przyszłości

Niemniej warto pomyśleć o sposobie uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Można to osiągnąć poprzez szkolenie nauczycieli ze sposobu wypełniania dokumentacji szkolnej lub przygotowanie szczegółowych instrukcji uzupełniania tej dokumentacji.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36733 )
Array ( [docId] => 36733 )

Array ( [docId] => 36733 )