Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia

Data: 30-06-2015 r.

Co najmniej 2 razy w roku dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Powinny się odnosić do 3 form nadzoru: ewaluacji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania nauczycieli.

Schemat sprawozdania

 1. ewaluacja

Jeśli w placówce przyjęto zasadę, że raport z ewaluacji wewnętrznej przedstawia lider zespołu, dyrektor może w sprawozdaniu odnieść się krótko do wniosków z ewaluacji oraz do przebiegu samego procesu zbierania danych, opracowanych narzędzi, przeprowadzania badań i podsumowania, udziału w ewaluacji nauczycieli, ich zaangażowania, sposobu organizacji procesu ewaluacji przez zespół. Powinien wziąć pod uwagę spostrzeżenia na ten temat zespołu do spraw ewaluacji.

 1. kontrola

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa jest niezbędnym elementem zarządzania placówką i kierowania ludźmi. W planie nadzoru dyrektor zakłada kontrole w zakresie najważniejszych aspektów pracy przedszkola. Jednak w ciągu roku zdarzają się kontrole nieplanowane wynikające z bieżącego funkcjonowania placówki, zauważonych przez dyrektora niedociągnięć, reagowania na skargi, pojawienia się nowych przepisów, na których wdrażanie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Dyrektor powinien więc uwzględnić w sprawozdaniu informacje pozyskane zarówno z kontroli planowych, jak i nieplanowanych.

 1. wspomaganie

W pojęciu wspomaganie mieści się m.in.:

 • organizacja zebrań rady pedagogicznej dotyczących bieżących spraw pracy przedszkola,

 • wewnętrzne doskonalenie nauczycieli poprzez szkolenia rady pedagogicznej przeprowadzane przez firmy zewnętrzne, dzielenie się wiedzą przez nauczycieli pracujących w przedszkolu, przekazywanie informacji zdobytych w czasie udziału w szkoleniach zewnętrznych oraz zajęcia koleżeńskie otwarte,

 • udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych,

 • informowanie o zmianach w przepisach prawa,

 • dostarczanie wiedzy poprzez zakup książek do biblioteki przedszkolnej oraz prenumeratę czasopism,

 • awans zawodowy nauczycieli,

 • inspirowanie do podejmowania działań innowacyjnych,

 • obserwacje zajęć mające na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz ocenę ich pracy.

 1. inne istotne informacje na temat pracy przedszkola

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może zawierać informacje dotyczące samego przedszkola oraz istotnych wydarzeń zaistniałych w ostatnim roku szkolnym takich jak np.:

 • wyniki ewaluacji zewnętrznej,

 • działania w zakresie promocji przedszkola,

 • osiągnięcia wychowanków i nauczycieli,

 • wnioski z badania losów absolwentów.

Każdy z wymienionych elementów sprawozdania powinien zawierać zarówno konkretne informacje dotyczące ilości, tematyki, terminów, jak i spostrzeżenia dyrektora oraz wnioski wynikające z nich do dalszej pracy.

Jolanta Wasilewska, dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37421 )
Array ( [docId] => 37421 )

Array ( [docId] => 37421 )