Wnioski z nadzoru pedagogicznego warto powiązać z podsumowaniem klasyfikacji śródrocznej

Autor: Barbara Milecka
Data: 18-12-2015 r.

W przepisach oświatowych nie ma określonej formy ani terminu przekazania radzie pedagogicznej uogólnionych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W pracy dyrektora ważne jest jednak planowanie czynności ułatwiających organizowanie własnych działań, dlatego też wnioski z nadzoru warto połączyć z klasyfikacją śródroczną.

Dyrektor decyduje o sposobie i terminie przekazu wniosków

Dyrektor może wybrać inny moment roku szkolnego na przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego. Jednak powiązanie podsumowania z klasyfikacją śródroczną ułatwia wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy na kolejne półrocze. Takie powiązanie maksymalizuje również możliwość wykorzystania niektórych wniosków z nadzoru z pierwszego półrocza w bieżącej modyfikacji pracy szkoły.

Sposób i forma przedstawiania wniosków wynika z indywidualnych upodobań dyrektora, choć należy zadbać o ograniczenie jej obszerności, co ułatwia uzyskanie przejrzystości przekazu. Bez względu na formę  zakres przedstawianej informacji musi być udokumentowany w postaci odrębnego dokumentu lub zapisu w protokolarzu rady pedagogicznej.

Nadzór pedagogiczny – nie tylko dyrektora

W przypadku gdy nadzór pedagogiczny sprawuje nie tylko dyrektor, istotne jest przyporządkowanie planowanych czynności do poszczególnych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. Można się tutaj wspomagać pracą nauczycieli. Należy jednak pamiętać, że prawo sprawowania nadzoru ma dyrektor szkoły i inne osoby pełniące funkcje kierownicze oraz przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego.

Barbara Milecka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38252 )
Array ( [docId] => 38252 )

Array ( [docId] => 38252 )