Wychowawca ocenia czy dziecko kwalifikuje się do powtarzania I klasy

Data: 09-04-2013 r.

W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii jego rodziców. Pomóc mogą psycholog lub pedagog szkolny.

Zbyt duże deficyty rozwojowe podstawą do rozpatrzenia wniosku wychowawcy

W świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość powtarzania klasy przez najmłodszych uczniów. Jeżeli w ocenie nauczyciela wychowawcy i specjalistów pracujących z dzieckiem w szkole, deficyty dziecka znacząco utrudniają mu nabywanie umiejętności szkolnych i wpływają na jego funkcjonowanie emocjonalne, rada pedagogiczna może podjąć decyzję o powtarzaniu klasy.

Przychylność rodziców pożądana ale nie obligatoryjna

Opinia rodziców w tym przypadku nie musi być pozytywna, jakkolwiek optymalnym rozwiązaniem byłoby zyskanie aprobaty rodziców dla proponowanych rozwiązań dotyczących działań dyrektora szkoły wobec dziecka.

W późniejszych latach nauki, czyli w klasach IV-VI uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, jeśli nie spełnił warunków określonych w § 20 ust. 3 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. Co oznacza, że nie uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które określają szkolny plan nauczania; roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjnych, wyższe od oceny niedostatecznej - z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust. 10 rozporządzenia.

Podstawa prawna:

  • § 15 ust. 8, § 20 ust.9 oraz § 21 ust. 10 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.).

Marzenna Czarnocka, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Ja zostawiłam córkę w pierwszej klasie 2 razy i jesteśmy zadowolona. Uważam, że rok edukacji więcej to nie dramat. Potwierdza to opinia wielu portali http://kidini.pl/powtarzanie-pierwszej-klasy-kiedy-zostawic-dziecko-w-pierwszej-klasie/. Polecam nie bać się tego rozwiązania.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29976 )
Array ( [docId] => 29976 )