Oddawanie krwi – usprawiedliwienie dla uczniów i nauczycieli

Data: 08-04-2013 r.

Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach z powodu oddawania krwi, to ma obowiązek okazania zaświadczenia wydanego przez RCKiK. Tylko ono jest dla nauczycieli podstawą do usprawiedliwienia nieobecności. Dyrektor szkoły i nauczyciele nie mogą podważyć zaświadczenia.

Każdy pełnoletni uczeń, dla którego nie stwierdza się przeciwwskazań medycznych, ma prawo zostać honorowym krwiodawcą. Oddawanie krwi w ciągu dnia roboczego wiąże się z uzyskaniem zwolnienia, którego ważności nie może kwestionować ani dyrektor szkoły ani wychowawca i nauczyciele. Dla dyrektora szkoły zaangażowanie uczniów w honorowe krwiodawstwo powinno wręcz stanowić o właściwym realizowaniu obowiązków wychowawczych przez szkołę.

Dzień donacji – wolny zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli

Dyrektor szkoły ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność każdej osoby oddającej krew, jeżeli okaże ona zaświadczenie z pieczątką RCKiK. Oznacza to, że prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy mają także nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówki. Wynika to bezpośrednio z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o publicznej służbie krwi. Warto zaznaczyć, że zwolnienie od pracy przysługuje honorowym krwiodawcom, co oznacza, że nauczyciel, oprócz zaświadczenia w RCKiK, na prośbę dyrektora szkoły musi okazać również legitymację honorowego krwiodawcy.

Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności powinien określać statut szkoły. W przypadku szkół do których uczęszczają osoby pełnoletnie, warto wyszczególnić w tym dokumencie warunki usprawiedliwienia w przypadku oddawania krwi. Rozwieje to ewentualne wątpliwości dyrektora szkoły oraz będzie podstawą dla nauczycieli i wychowawców usprawiedliwiających nieobecności. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności dla nauczycieli oddających krew pozostaje § 12 rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Dyrektor szkoły nie może zabronić ani zmuszać do oddawania krwi

W niektórych szkołach organizowane są akcje honorowego krwiodawstwa. W zależności od ustaleń między RCKiK a szkołą, uczniowie wspólnie udają się do Centrum Krwiodawstwa bądź też na terenie szkoły pojawia się specjalny autobus. Każdemu uczniowi, który odda krew, dyrektor szkoły usprawiedliwi nieobecność. Należy jednak pamiętać, że donacja jest dobrowolna, co oznacza, że nie tylko nie wolno nikogo do niej zmuszać, ale także wywierać presji. Rola dyrektora szkoły powinna jednak przewidywać umożliwianie i wspieranie podobnych inicjatyw, również poprzez udostępnianie uczniom informacji na temat krwiodawstwa i jego znaczenia.

Podstawa prawna:

  • § 12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U z 1996 r. nr 60, poz. 281 z późn. zm),
  • art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681, z późn. zm.).
Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29924 )
Array ( [docId] => 29924 )