Jak współpracować z gminą w organizacji dowozu dzieci do szkoły

Autor: Bożena Winczewska
Data: 20-05-2014 r.

Jeśli odległość szkoły od domu jest znacząca gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę. Za organizację opieki podczas dowozu do i ze szkoły odpowiada dyrektor szkoły. O organizacji dowozu uczniów do i ze szkoły należy pomyśleć wcześniej, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego.

Gmina ma obowiązek tak zorganizować sieć publicznych przedszkoli i szkół by umożliwić wszystkim dzieciom mieszkającym na jej terenie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Dowóz uczniów do szkół będzie mógł odbywać się sprawnie i bezpiecznie, jeżeli:

 
  1. gmina z wyprzedzeniem zorganizuje przetarg na dowożenie uczniów i wybierze wykonawcę usługi, który zagwarantuje odpowiedni, sprawny technicznie środek transportu oraz wykwalifikowanych i odpowiedzialnych kierowców,

  2. gmina ustali z przewoźnikiem organizację dowozu, w szczególności miejsce wyjazdu, przejazd wyznaczoną trasą i punkty zbiorki dzieci w miejscowościach, w których mieszkają, czas przybycia do szkoły (przedszkola) przed rozpoczęciem zajęć oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości zamieszkania. Plan przewozów powinien być dostarczany szkołom przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego,

  3. gmina zatrudni odpowiednią osobę do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i określi zakres jej obowiązków i odpowiedzialności,

  4. zostanie ustalony i przyjęty do stosowania regulamin określający warunki i zasady bezpieczeństwa i porządkowe w dowożeniu uczniów,

  5. osoba odpowiedzialna w gminie za organizację dowozu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotka się z dyrektorami przedszkoli i szkół i omówi z nimi planowaną organizację dowozu oraz przyjęty w gminie regulamin dowozu, w tym obowiązki opiekuna, szkoły, uczniów, rodziców,

  6. dyrektorzy szkół i przedszkoli na początku nowego roku szkolnego na zebraniu z rodzicami omówią organizację dowozu, obowiązki rodziców, uczniów i szkoły,

  7. nauczyciele grupy przedszkolnej 5-latków i wychowawcy klas na początku roku szkolnego omówią z dziećmi i uczniami regulamin dowozu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki uczniów i zasady bezpieczeństwa,

  8. w przedszkolach i szkołach wyznaczone zostaną osoby współpracujące z opiekunami w bezpiecznym przekazywaniu opieki nad dziećmi.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34896 )
Array ( [docId] => 34896 )