Asystent nauczyciela nie może zastępować go podczas nieobecności

Data: 10-05-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może zaplanować dla asystenta prowadzenia zajęć w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie określa, że asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela. Praca asystentów polega na udzielaniu wsparcia dla nauczycieli, a nie na realizowaniu ich obowiązków podczas zajęć.

Do zadań przewidzianych dla asystentów należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy (art. 7 ust. 1e ustawa o systemie oświaty). W związku z tym, że asystent ma być wsparciem dla nauczycieli – dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla niego samodzielnego prowadzenia zajęć w czasie nieobecności nauczyciela.

Obowiązki asystentów określa ustawa o systemie oświaty

 

Zadania, jakie można powierzać asystentom określa ustawa o systemie oświaty i ani dyrektor szkoły ani nauczyciel nie mogą oczekiwać realizowania innych zadań niż tych, które wpisują się w czynności wspierające dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela (art. 7 ust. 1e ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że asystent nie może sprawować samodzielnej opieki nad uczniami, nie może również prowadzić zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, które przewidziane są dla nauczycieli.

Nieobecność nauczyciela wymaga zorganizowania doraźnego zastępstwa

Jeżeli nauczyciel prowadzący zajęcia jest nieobecny, dyrektor szkoły musi zorganizować dla uczniów doraźne zastępstwo – zastępcą musi być inny nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje. Asystent, zgodnie z obowiązkami, jakie nakłada na niego ustawa o systemie oświaty, będzie wspierał nauczyciela w prowadzeniu zajęć w taki sam sposób, jak robiłby to, gdyby były one prowadzone zgodnie z planem zajęć.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37131 )
Array ( [docId] => 37131 )