Czy przyjąć do przedszkola dziecko w ciągu roku, jeśli grupa liczy 25 osób

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 19-04-2017 r.

Czy jeżeli w trakcie roku szkolnego do oddziału przedszkolnego liczącego 25 osób zostanie zgłoszone dziecko, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, należy utworzyć dwa oddziały czy można kontynuować pracę w grupie 26 osobowej? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji, aby nie doszło do naruszenia przepisów.

Przepisy nie regulują kwestii opisanej w pytaniu w odniesieniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Natomiast jasno precyzują, że liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. O przyjęciu dziecka w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor (art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli, § 5 ust. 2 ramowego statutu przedszkola).

Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25

O ile przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli regulują zasady postępowania w przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziałach w szkole, to w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych nie ma szczegółowych regulacji. Natomiast zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych statutów oraz obowiązującymi od 1 września 2017 r. przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli - liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Przekroczenie liczby dzieci w oddziale wiąże się z naruszeniem przepisów.

Możesz skorzystać z dwóch rozwiązań

Zatem dyrektor ma dwie możliwości, aby zorganizować pracę przedszkola zgodnie z przepisami:

1)    odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, z uwagi na brak miejsc lub

2)    w uzgodnieniu z organem prowadzącym – w trybie aneksu do organizacji – utworzyć dwa oddziały.

Organ prowadzący może również wskazać inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole/inną formę wychowania przedszkolnego, w którym dziecko będzie mogło realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Przekroczenie liczby uczniów w oddziale naraża na zarzut niezgodności funkcjonowania przedszkola z obowiązującymi przepisami.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40249 )
Array ( [docId] => 40249 )

Array ( [docId] => 40249 )