Stanowisko MEN: arkusz według nowych zasad

Kategoria: Oświata
Autor: Michał Kowalski
Data: 11-04-2017 r.

Najważniejszą nowością w opublikowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli jest procedura tworzenia arkuszy organizacyjnych. MEN podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i uważa, że arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 powinny być opracowywane według nowych przepisów.

Terminy w nowej procedurze

Zgodnie z ostatecznym brzmieniem rozporządzenia (zmodyfikowanym w stosunku do projektu) przed opracowaniem arkusza dyrektor ma obowiązek przekazać jego projekt do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym, które powinny wydać opinie w ciągu 10 dni, lecz nie później niż do 19 kwietnia. Następnie dyrektor będzie kierował arkusz do organu prowadzącego (w terminie do 21 kwietnia) celem jego zatwierdzenia, a z kolei organ prowadzący będzie przekazywał arkusz organizacji do organu nadzoru pedagogicznego, który wyrazi swoją opinię w ciągu 10 dni, nie później jednak niż do 20 maja. Zatwierdzenie arkusza przez organ nadzoru pedagogicznego będzie następowało najpóźniej 29 maja.

 

Taka sama procedura będzie obowiązywała w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września danego roku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji sporządzonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola, z tym że opinie organizacji związkowych i kuratora oświaty, mają być składane w terminie 4 dni, zaś zatwierdzenie arkusza przez organ prowadzący – w ciągu 7 dni. Z kolei po 30 września zmiany w arkuszu nie będą wymagały żadnych opinii, a jedynie zatwierdzenia przez organ prowadzący, które nastąpi w ciągu 7 dni.

Konsultacja ze związkami zawodowymi

W stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 zdaniem MEN należy stosować nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji (mimo, że wchodzi ono w życie w dniu 1 września 2017 r.). W praktyce oznacza to m.in. obowiązek skonsultowania projektu arkusza ze związkami zawodowymi.

MEN tłumaczy, że konieczność stosowania nowych przepisów wynika z art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40225 )
Array ( [docId] => 40225 )