Kto opiniuje arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018?

Data: 11-04-2017 r.

W związku ze zmianami przepisów dotyczącymi opracowywania arkusza organizacji pojawia się wiele pytań: w jakich terminach należy zatwierdzić arkusz, kto opiniuje arkusz organizacji – czy związki zawodowe, czy rada pedagogiczna. Zapoznaj się z odpowiedziami, by poprawnie przygotować arkusz organizacji.

Kto opiniuje arkusz według nowych przepisów?

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Jakie organizacje związkowe są reprezentatywne?

Reprezentatywność ponadzakładowych organizacji związkowych stwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. zrzeszają więcej niż 300.000 członków będących pracownikami,
  2. działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Czy rada pedagogiczna opiniuje arkusz na rok 2017/2018?

Nie, rada pedagogiczna nie będzie opiniowała projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Przed opracowaniem arkusza dyrektor ma obowiązek przekazać jego projekt do zaopiniowania tylko zakładowym organizacjom związkowym, które powinny wydać opinie w ciągu 10 dni. Ostatecznie, w stosunku do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, z rozporządzenia usunięto zapis o opiniowaniu projektu arkusza organizacyjnego przez rady pedagogiczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40224 )
Array ( [docId] => 40224 )