Opiniowanie arkusza w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 11-04-2017 r.

W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie nie działają żadne związki zawodowe. Czy w związku z tym nie muszę kierować arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia przez związki? A jeśli taka konieczność jest i w tym wypadku to do których związków?

W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie arkusze organizacyjne nie wymagają opiniowania ze związkami zawodowymi. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych ze związkami zawodowymi dotyczy szkół publicznych, w których działają związki zawodowe.

Opinia związków tylko w szkole publicznej

 

Arkusze organizacyjne są obowiązkowymi dokumentami w szkołach publicznych. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

W szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, arkusze organizacyjne nie są opiniowane przez związki zawodowe, tym bardziej jeżeli szkoła nie jest objęta działaniem żadnej organizacji związkowej.

Szkoła niepubliczna

Szkoła niepubliczna nie musi sporządzać arkusza organizacji pracy. Kwestię sporządzania arkusza organizacyjnego placówki niepublicznej, opracowanie projektu arkusza, tryb jego zatwierdzenia oraz terminy opracowania i zatwierdzenia może regulować statut lub osoba/organ prowadzący i finansujący daną placówkę. 

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40223 )
Array ( [docId] => 40223 )