Za określenie terminu rekrutacji odpowiada dyrektor przedszkola

Data: 03-02-2015 r.

Terminy rekrutacji do przedszkola określa dyrektor. Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że dyrektor przedszkola ma obowiązek skonsultowania tych terminów z organem prowadzącym. Rekrutację należy przeprowadzić w takim terminie, aby do końca kwietnie dyrektor przedszkola przedłożył arkusz organizacji przedszkola.

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw na rok szkolny 2015/2016 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego określa dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Dyrektor przedszkola powinien jednak uwzględnić fakt, że rekrutacja musi zakończyć się na tyle wcześnie, by możliwe było opracowanie arkusza organizacji przedszkola.

Uchwałę o rekrutacji do przedszkola podejmuje organ prowadzący

Dyrektor szkoły po określeniu terminów rekrutacji do placówki czeka na uchwałę organu prowadzącego. Dopiero podjęcie uchwały umożliwia przeprowadzenie rekrutacji we wskazanym terminie.

Organ prowadzący powinien podjąć uchwałę w lutym, tak aby dyrektor przedszkola mógł przeprowadzić planowaną procedurę w marcu i kwietniu oraz aby zdążył opracować arkusz organizacji przedszkola. Organ prowadzący nie powinien odwlekać podjęcia uchwały o rekrutacji do przedszkoli, ponieważ utrudni to nie tylko pracę dyrektora przedszkola, ale także uniemożliwi rodzicom i opiekunom zapisanie dziecka do wybranej placówki.

Uchwała organu prowadzącego określa kryteria przyjęć

Uchwała podjęta przez organ prowadzący wskazuje lokalne kryteria społeczne zgodnie z którymi dyrektor przedszkola przeprowadza rekrutację do placówki. Dyrektor przedszkola musi zakończyć rekrutację w takim terminie, aby do końca kwietnia możliwe było złożenie projektu arkusza organizacyjnego. Ostateczny arkusz organizacji przedszkola powinien być zatwierdzony do końca maja.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36502 )
Array ( [docId] => 36502 )