Dowożenie dzieci do przedszkoli od 1 września 2017 r. – jakie są obowiązki gminy i dyrektora?

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 03-07-2017 r.

Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego spoczywa na gminie. Nie oznacza to jednak, że dyrektor placówki do której dowożone jest dziecko nie ma żadnych obowiązków. Sprawdź o czym musisz pamiętać jeszcze przed 1 września 2017 r.

Droga dziecka z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

O korzystaniu z własnego transportu dziecka do miejsca, w którym dziecko korzysta z  wychowania przedszkolnego decydują rodzice. Jeżeli zadecydują o organizowaniu dowozu dziecka we własnym zakresie, może przysługiwać im zwrot kosztów w wysokości kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej,

Prawo do wyboru przez rodzica placówki, w której ich dziecko realizuje edukację przedszkolną przedszkolnej, nie jest równoznaczne z prawem żądania zapewnienia przez gminę transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, gdy dokonali oni wyboru placówki innej niż najbliższa, oddalona od domu dziecka o ponad 3 kilometry.

STANOWISKO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Obowiązek bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów dowiezienia dziecka dotyczy sytuacji jego uczęszczania do (…) najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, a nie do każdej placówki wybranej przez rodziców (wyrok WSA w Białymstoku z 31 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 786/11).

Zgodnie z powyższym należy podkreślić, że obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów dotyczy tylko najbliższego przedszkola – niezależnie jednak, czy posiada ono siedzibę na terenie danej gminy, czy też sąsiedniej.

Dowóz także dla młodszych dzieci z orzeczeniem

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim i 6-letnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli to oni zapewniają dowożenie.

Twoje obowiązki pozostają bez zmian

Podobnie, jak w ubiegłych latach do obowiązków dyrektora należy poinformowanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka do placówki, w terminie po zakończeniu rekrutacji. Jest to informacja mająca posłużyć do zagwarantowania dziecku miejsca w innej placówce na terenie gminy, ale też służy zaplanowaniu ewentualnego dowożenia dziecka. Sam obowiązek organizacji spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), ale może on który zlecić to zadanie dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej.

Do obowiązków dyrektora należy natomiast poinformowanie rodziców o zasadach dowożenia dzieci i planie dowożenia do placówki, a także zorganizowanie bezpiecznego pobytu dziecka w placówce podczas oczekiwania na przejazd.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Droga dziecka sześcioletniego i dziecka pięcioletniego z domu do niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej niebędącej szkołą podstawową specjalną albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, w których gmina zapewniła dzieciom warunki spełniania rocznego obowiązku przedszkolnego oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli droga ta przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka sześcioletniego i dziecka pięcioletniego, którym gmina zapewniła prawo do spełniania rocznego obowiązku przedszkolnego albo realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 5 ustawy). Organizatorem dowozu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub osoba fizyczna lub prawna, której to zlecono. Dowożenie mogą zapewnić rodzice.

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Analizując to co napisano, nie mogę dojść do rozwiązania swojej sprawy. A mianowicie: Mam dwóch synów: 5-latka i 3-latka. Odległość z naszego domu od oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wynosi ok. 2,5km. Poinformowano mnie w szkole, że starszy syn ma zapewniony dowóz na mocy ustawy, ale młodszego będę musiała dowozić sama. Czy istnieje jakaś podstawa prawna, która zapewniałaby mojemu trzylatkowi dowóz do przedszkola, czy muszę zdać się tylko na dobrą wolę wójta? Nadmieniam, iż nie jest on zbyt przychylny sprawie.

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 40527 )
Array ( [docId] => 40527 )

Array ( [docId] => 40527 )