Od 1 września nowe przepisy dotyczące nadawania imienia szkole

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 27-06-2017 r.

Dotychczas nadawanie imienia szkołom regulowały przepisy rozporządzenia MEN z  21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rozporządzenie to zostaje uchylone. Z dniem 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. wymienia jako jeden z elementów nazwy imię szkoły, o ile zostało nadane. Reguluje również:

1) nowy tryb nadawania i zmiany nazwy szkół (§ 2 rozporządzenia)

2) losy imion placówek w związku z reformą oświaty (§ 21 rozporządzenia).

MEN: Czynności zgodnie z nowymi przepisami

Ministerstwo edukacji, w komunikacie  opublikowanym na stronie internetowej MEN wyjaśnia, że czynności dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z nowymi przepisami wykonawczymi. Potwierdza to również art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (który obowiązuje od 26 stycznia). Przepis ten zdaniem ministerstwa uprawnia do stosowania aktów prawnych oczekujących, tzn. takich, które zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, ale jeszcze nie weszły w życie. W związku z tym zagadnienia dotyczące stosowania obecnego imienia, jego wyboru przez organ prowadzący lub zmiany patrona przed 1 września 2017 r., a także po tym terminie, określają przepisy ww. rozporządzenia.

Nowy tryb zmiany imienia i uchylenia nadania imienia

W rozporządzeniu wprowadzone także regulacje przesądzające, w jaki sposób można dokonać zmiany lub uchylenia imienia nadanego przez organ prowadzący. Dotyczy to również zreformowanych szkół i zespołów. Nowa procedura obejmuje 4 kroki:

Krok 1. Ogłoszenie konkursu na  imię szkoły (opcjonalnie).

Krok 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu lub zmianie imienia.

Krok 3. Złożenie wniosku do organu prowadzącego.

Krok 4. Wydani przez organ prowadzący decyzji o uchyleniu nadania lub zmianie imienia.

Ten tryb dotyczy także możliwości uchylenia nadania lub zmiany odrębnego imienia filialnej szkoły podstawowej.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40501 )
Array ( [docId] => 40501 )

Array ( [docId] => 40501 )