Dyrektor może regulować wymiar tygodniowego indywidualnego nauczania

Data: 05-09-2014 r.

Od 9 września 2014 r. obowiązują przepisy nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Stwarzają one dyrektorowi szkoły między innymi możliwość większego dopasowania wymiaru indywidualnego nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.

Dyrektor szkoły może ustalić inny niż określony w rozporządzeniu, niższy lub wyższy, tygodniowy wymiar indywidualnego nauczania. Zmniejszenie liczby godzin musi być uzasadnione stanem zdrowia ucznia, a także poprzedzone odpowiednim wnioskiem rodzica bądź pełnoletniego ucznia. O chęci zwiększenia liczby godzin dyrektor musi poinformować organ prowadzący i uzyskać jego zgodę.

Prawodawca doprecyzował, że uczestnictwo ucznia objętego indywidualnym nauczaniem w innych niż lekcje formach, między innymi takich jak zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne czy inne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie może być zaliczane jako realizacja tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania.

Co ważne, zgodnie z najnowszymi przepisami dyrektor może zakończyć nauczanie indywidualne wcześniej niż przewiduje orzeczenie, jeśli rodzic przedłoży odpowiedni wniosek i dołączy do niego zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że uczeń może już uczęszczać do szkoły. Dyrektor ma jednak obowiązek powiadomienia o tym organu prowadzącego oraz poradni, w której działa zespół orzekający.

Źródło:

strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

Aleksandra Bednarska, redaktor prowadząca Poradnik Dyrektora Szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35659 )
Array ( [docId] => 35659 )

Array ( [docId] => 35659 )