Dyrektor może regulować wymiar tygodniowego indywidualnego nauczania

Data: 05-09-2014 r.

Od 9 września 2014 r. obowiązują przepisy nowego rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Stwarzają one dyrektorowi szkoły między innymi możliwość większego dopasowania wymiaru indywidualnego nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.

Dyrektor szkoły może ustalić inny niż określony w rozporządzeniu, niższy lub wyższy, tygodniowy wymiar indywidualnego nauczania. Zmniejszenie liczby godzin musi być uzasadnione stanem zdrowia ucznia, a także poprzedzone odpowiednim wnioskiem rodzica bądź pełnoletniego ucznia. O chęci zwiększenia liczby godzin dyrektor musi poinformować organ prowadzący i uzyskać jego zgodę.

Prawodawca doprecyzował, że uczestnictwo ucznia objętego indywidualnym nauczaniem w innych niż lekcje formach, między innymi takich jak zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne czy inne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie może być zaliczane jako realizacja tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania.

Co ważne, zgodnie z najnowszymi przepisami dyrektor może zakończyć nauczanie indywidualne wcześniej niż przewiduje orzeczenie, jeśli rodzic przedłoży odpowiedni wniosek i dołączy do niego zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że uczeń może już uczęszczać do szkoły. Dyrektor ma jednak obowiązek powiadomienia o tym organu prowadzącego oraz poradni, w której działa zespół orzekający.

Źródło:

strona Ministerstwa Edukacji Narodowej

Aleksandra Bednarska, redaktor prowadząca Poradnik Dyrektora Szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35659 )
Array ( [docId] => 35659 )