Dyrektor powinien otrzymać komplet dokumentów przed startem praktyk

Data: 09-06-2015 r.

Przed przyjęciem studenta na praktyki dyrektor powinien zażądać od niego dokumentów wymienionych w zawartym z uczelnią porozumieniu. Asystowanie nauczycielom podczas zajęć czy ich samodzielne prowadzenie powinno być możliwe tylko po przeszkoleniu studenta w zakresie bhp i po instruktażu stanowiskowym.

Praktyki studentów w przedszkolu są organizowane na podstawie porozumienia zawartego między daną uczelnią a placówką. Porozumienie powinno szczegółowo regulować wszelkie kwestie dotyczące organizacji praktyk, w tym:

  • okres odbywania praktyki oraz jej program,

  • obowiązki leżące po stronie przedszkola, uczelni, jak też praktykanta.

Przed przyjęciem studenta na praktyki dyrektor przedszkola powinien zażądać od niego dokumentów wymienionych w zawartym z uczelnią porozumieniu. Najczęściej student musi przedłożyć skierowanie na praktykę podpisane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni. Porozumienie może również przewidywać dodatkowe obowiązki związane z badaniami profilaktycznymi przed rozpoczęciem praktyki, co może wiązać się z koniecznością przedłożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Niezależnie od treści porozumienia student ma obowiązek poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a w związku z tym przedstawić dyrektorowi odpowiednią książeczkę zdrowia.

Dyrektor ma obowiązek zapewnienia praktykantom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu. W związku z tym student powinien odbyć przed rozpoczęciem praktyki wstępne ogólne szkolenie w zakresie bhp – tzw. instruktaż ogólny, mające na celu zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu, jak również z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Studentowi należy również zapewnić instruktaż stanowiskowy, by zapoznać go z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym. Praktykant powinien zostać poinformowany o sposobach ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37286 )
Array ( [docId] => 37286 )