Księga arkuszy ocen zawiera wszystkie arkusze bez podziału na klasy

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 28-05-2015 r.

Arkusze ocen należy układać w księdze arkuszy ocen w porządku alfabetycznym. W księdze umieszcza się wszystkie arkusze uczniów kończących lub opuszczających szkołę w danym roku szkolnym, bez podziału na klasy.

Księga arkuszy ocen powinna zawierać ułożone w porządku alfabetycznym wykazy uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - wykazy słuchaczy, wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen.

 

Zapisy rozporządzenia z 29 sierpnia 2014 r. odstąpiły od układania arkuszy ocen w księdze według roku urodzenia uczniów. Obecnie w jednej księdze znajdą się więc arkusze ocen uczniów kończących lub opuszczających szkołę w jednym roku, z informacją rozróżniającą ilościowo uczniów którzy ukończyli oraz tych, którzy z innych przyczyn opuścili szkołę.

  1. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: Księga arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy w ………… roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

  2. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: „Księga zawiera:

    • ............. arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy ukończyli szkołę:

    • ............. arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.

Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.       

Zapamiętaj!

Arkusze ocen do księgi arkuszy układa się alfabetycznie dla wszystkich uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37228 )
Array ( [docId] => 37228 )