Księga arkuszy ocen zawiera wszystkie arkusze bez podziału na klasy

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 28-05-2015 r.

Arkusze ocen należy układać w księdze arkuszy ocen w porządku alfabetycznym. W księdze umieszcza się wszystkie arkusze uczniów kończących lub opuszczających szkołę w danym roku szkolnym, bez podziału na klasy.

Księga arkuszy ocen powinna zawierać ułożone w porządku alfabetycznym wykazy uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - wykazy słuchaczy, wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen.

Zapisy rozporządzenia z 29 sierpnia 2014 r. odstąpiły od układania arkuszy ocen w księdze według roku urodzenia uczniów. Obecnie w jednej księdze znajdą się więc arkusze ocen uczniów kończących lub opuszczających szkołę w jednym roku, z informacją rozróżniającą ilościowo uczniów którzy ukończyli oraz tych, którzy z innych przyczyn opuścili szkołę.

 1. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: Księga arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy w ………… roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

 2. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: „Księga zawiera:

  • ............. arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy ukończyli szkołę:

  • ............. arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.

Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.       

Zapamiętaj!

Arkusze ocen do księgi arkuszy układa się alfabetycznie dla wszystkich uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37228 )
Array ( [docId] => 37228 )

Array ( [docId] => 37228 )