Dyrektor reguluje zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole

Data: 22-01-2014 r.

Na 7 miliardów ludzi na świecie przypada obecnie około 5,3 miliarda telefonów. Według danych GUS z końca marca 2013 roku liczba abonentów i użytkowników telefonii komórkowej w Polsce wyniosła 54,9 mln. Raport „Diagnoza społeczna 2013” pokazuje, że z telefonów komórkowych korzysta w Polsce już ponad 87% społeczeństwa. W wielu szkołach używanie przez uczniów telefonów komórkowych staje się problemem.

Szkolna debata o zasadach korzystania z telefonów

 

Dyrektorzy przed podjęciem decyzji dotyczących wprowadzenia uregulowań korzystania z telefonów mobilnych w szkole mogą rozważać dwie opcje:

  1. zakazać całkowicie przynoszenia telefonów do szkoły,
  2. pozwolić na ich przynoszenie, ale zakazać lub ograniczyć ich używanie na terenie szkoły.

Niezależnie od dokonanego wyboru dyrektor musi odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Jakie sankcje zastosować w stosunku do uczniów, którzy nie zastosują się do wprowadzonych uregulowań wewnętrznych?

  • Jak to zapisać w prawie wewnątrzszkolnym?

  • W jaki sposób wprowadzić do praktyki szkolnej ?

W każdym przypadku podjęcie decyzji w tej sprawie powinno być poprzedzone dyskusją w gronie zainteresowanych. Warto rozważyć wszelkie argumenty za i przeciw wyartykułowane przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Jeżeli dotychczas w szkole nie uregulowano tej kwestii, a staje się ona istotna, warto przygotować i przeprowadzić debatę z udziałem przedstawicieli rady rodziców, rady samorządu uczniowskiego i przedstawicieli rady pedagogicznej. Każda z tych grup ma wówczas możliwość zaprezentowania swojego stanowiska w omawianej kwestii. Co więcej – debata umożliwiłaby pogłębioną analizę argumentów. Z pewnością zaś wszyscy jej uczestnicy poznaliby opinie przemawiające za i przeciw rozważanym możliwościom.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole

Po osiągnięciu porozumienia ze społecznością szkolną, a przede wszystkim z rodzicami uczniów, należy podjąć odpowiednie działania formalne. Stosownie do wypracowanych ustaleń dyrektor szkoły może uregulować zarządzeniem wewnętrznym zasady korzystania z telefonu komórkowego w szkole.

W przypadku szkół, które w miarę wcześnie dostrzegły istniejące zagrożenia i współpracując z rodzicami doszły do wniosku, że warto umówić się, aby uczniowie nie przynosili do szkoły telefonów, sytuacja jest łatwiejsza. W takim przypadku nie odbiera się uczniom uprawnień do korzystania z telefonu, bo ich od początku nie mieli.

Uczniowie powinni mieć możliwość kontaktu telefonicznego z rodzicami z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły – rodzice powinni być poinformowani o tym. W przypadku gdy zachodzi konieczność kontaktu rodzica z dzieckiem, pracownik sekretariatu jest zobowiązany do przywołania ucznia lub przekazania informacji od rodzica dziecku. W mniejszych szkołach nie stanowi to większego problemu i zdarza się stosunkowo rzadko.

Konsekwencje łamania zasad dotyczących używania telefonów komórkowych

Konsekwencje naruszenia przyjętych w szkole zasad powinny zostać zapisane:

  • bądź w statucie szkoły w rozdziale dotyczącym stosowania kar i nagród,

  • bądź w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO), w części dotyczącej ustalania ocen zachowania.

W przypadkach skrajnych, gdy uczeń, uporczywie narusza ustalone zasady, w uzgodnieniu z rodzicem można rozważyć przejęcie telefonu w depozyt. W tym przypadku zalecana jest daleko idąca ostrożność. Warto wprowadzić procedurę przejęcia telefonu od ucznia.

Krystyna Bugajna
, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Marianowie, doradca metodyczny w PODN w Stargardzie Szczecińskim


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33437 )
Array ( [docId] => 33437 )